· 

Dorpsraad en Bewonersgroep reageren op plannen voor nieuwe kerncentrales

Na gemeente Borsele en provincie Zeeland is ook het ministerie van EZ&K een participatietraject gestart voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales.

In Plakkebord van april 2024 kun je hierover meer lezen.

Tot 4 april was het mogelijk om een reactie te sturen.

Zowel de Dorpsraad als de Bewonersgroep Leefomgeving hebben een reactie gegeven. Deze zijn hieronder in te zien c.q. te downloaden.

 

Download
Reactie Dorpsraad Borssele op het voornemen nieuwbouw twee kerncentrales
240403 Reactie op voornemen Nieuwbouw 2
Microsoft Word document 211.6 KB
Download
Reactie Bewonersgroep Leefomgeving Borssele op het voornemen nieuwbouw twee kerncentrales
Reactie op voornemen nieuwbouw kerncentr
Adobe Acrobat document 91.2 KB

Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) 2031-2040

Inmiddels maakt het ministerie van EZ&K ook plannen voor de periode na 2031.

De hoeveelheid windenergie moet nog worden uitgebreid met 29 GW. Dat is bovenop datgene wat nu gepland is (IJmuiden-Ver en Nederwiek).

Zeeland / Borssele wordt ook hierin genoemd als mogelijke aanlandingsplaats voor windenergie.

Voor deze plannen is er geen draagvlak in Zeeland. Zie hieronder de zienswijze van de Dorpsraad en de Bewonersgroep.

Download
Reactie Dorpsraad Borssele op het Programma Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)
240403 Reactie op Notitie Reikwijdte en
Microsoft Word document 69.4 KB
Download
Reactie Bewonersgroep Leefomgeving Borssele op het Programma Aanlanding Wind op Zee 2031-2040 (VAWOZ)
240403 Reactie Bg op Notitie Reikwijdte
Microsoft Word document 37.7 KB

Reactie schrijven

Commentaren: 0