Dorpsraad Borssele

Dorpsraad bedankt inwoners voor inbreng ideeën tijdens jaarmarkt
Dorpsraad Borssele · 23. mei 2023
De jaarmarkt van Borssele, een jaarlijks terugkerend evenement, was ook dit jaar bijzonder geslaagd. Ook het weer werkte prima mee. De dorpsraad heeft van de jaarmarkt gebruik gemaakt om in contact te komen met de dorpsbewoners.

Bewonersonderzoek Hogeschool Zeeland
Dorpsraad Borssele · 13. mei 2023
Eind 2022 is door studenten van de Hogeschool Zeeland een bewonersonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Dorpsraad Borssele. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen, die hieronder zijn weergegeven. Het gedetailleerde onderzoek is als download beschikbaar.

Verslag van een middagje ouderensociëteit
Dorpsraad Borssele · 31. maart 2023
In het kader van twee belangrijke thema’s, behoud van onze buurtsuper en de vraag om input vanuit de inwoners n.a.v. bezoek EKZ aan de gemeente Borsele op 5 april i.v.m. de mogelijke komst van 2 nieuwe kerncentrales, bezocht Martie Karelse de bijeenkomst van de ouderen soos.

Vragen over de plannen voor nieuwe kerncentrales in Borssele
Dorpsraad Borssele · 31. maart 2023
Woensdag 5 april vindt er een overleg plaats met het gemeentebestuur, economische zaken en de dorpsraden van de Sloerand Borsele. Ook onze dorpsraad zal vertegenwoordigd zijn. U kunt als dorpsbewoner uw vragen en opmerkingen kenbaar maken.

Nieuw bestuur dorpsraad Borssele gekozen
Dorpsraad Borssele · 21. maart 2023
Op 20 maart j.l. is een nieuw bestuur van de dorpsraad Borssele gekozen. Hiervoor was een bijzondere algemene vergadering nodig. Twaalf dorpsbewoners hadden zich kandidaat gesteld voor maximaal 9 bestuursfuncties.