Dorpsraad Borssele

Dorpsraad en Bewonersgroep reageren op plannen voor nieuwe kerncentrales
Dorpsraad Borssele · 13. april 2024
Na gemeente Borsele en provincie Zeeland is ook het ministerie van EZ&K een participatietraject gestart voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales. In Plakkebord van april 2024 kun je hierover meer lezen. Tot 4 april was het mogelijk om een reactie te sturen. Zowel de Dorpsraad als de Bewonersgroep Leefomgeving hebben een reactie gegeven. Deze zijn hieronder in te zien c.q. te downloaden.

Goed bezochte jaarvergadering dorpsraad
Dorpsraad Borssele · 12. maart 2024
De jaarvergadering stond in het teken van de Borselse Voorwaarden. Wat zijn de vervolgstappen?

Plannen voor ammoniakopslag in het Sloegebied
Dorpsraad Borssele · 05. februari 2024
Evolution Terminals en Vesta Terminals (de deelnemers aan dit project) gaan grootschalig investeren in de opslag en transport van ammoniak. Door de strategische ligging van de haven van Vlissingen is deze gekozen als opslag en doorvoerhaven. Hierdoor zal de haven uitgroeien tot het grootste waterstofcluster van Europa.

Vacatures dorpsraad
Dorpsraad Borssele · 05. februari 2024
Vanuit de dorpsraad zijn wij op korte termijn op zoek naar 2 nieuw leden. Na het vertrek van Barbara de Vries en Willem-Jan Joosse zijn er 2 vacatures ontstaan.

Gemeente kritisch op plan 380 kV-hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen
Dorpsraad Borssele · 15. december 2023
TenneT heeft het plan ter inzage gelegd voor een 380 kV hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen om ook het industriegebied rond Terneuzen van duurzame stroom te voorzien. Het plan voorziet in een "inlussing" vanaf de onlangs gerealiseerde 380 kV verbinding Borssele-Rilland. TenneT heeft 2 mogelijke - bovengrondse - tracé's aangegeven, zie de tekening hieronder.

Is uw dorpsraad tegen kernenergie?
Dorpsraad Borssele · 18. juli 2023
Naar aanleiding van onze informatieavond op 10 juli jl. is de dorpsraad van mening dat het de hoogste tijd wordt om een duidelijk antwoord te geven op de zeer belangrijke vraag: “Is uw dorpsraad tegen kernenergie?”.

Dorpsraad en Coöperatie Dorpswelzijn houden informatieavond op 10 juli in Vijverzicht
Dorpsraad Borssele · 06. juli 2023
Beste dorpsbewoners, Maandag 10 juli om 20.00 uur geven wij een informatie avond in Vijverzicht.Toegelicht wordt de stand van zaken buurtsuper en voorts de overheidsplannen in en rond Sloegebied

Nieuw bestuur dorpsraad Borssele gekozen
Dorpsraad Borssele · 21. maart 2023
Op 20 maart j.l. is een nieuw bestuur van de dorpsraad Borssele gekozen. Hiervoor was een bijzondere algemene vergadering nodig. Twaalf dorpsbewoners hadden zich kandidaat gesteld voor maximaal 9 bestuursfuncties.