Dorpsraad Borssele

Is uw dorpsraad tegen kernenergie?
Dorpsraad Borssele · 18. juli 2023
Naar aanleiding van onze informatieavond op 10 juli jl. is de dorpsraad van mening dat het de hoogste tijd wordt om een duidelijk antwoord te geven op de zeer belangrijke vraag: “Is uw dorpsraad tegen kernenergie?”.

Dorpsraad en Coöperatie Dorpswelzijn houden informatieavond op 10 juli in Vijverzicht
Dorpsraad Borssele · 06. juli 2023
Beste dorpsbewoners, Maandag 10 juli om 20.00 uur geven wij een informatie avond in Vijverzicht.Toegelicht wordt de stand van zaken buurtsuper en voorts de overheidsplannen in en rond Sloegebied

Nieuw bestuur dorpsraad Borssele gekozen
Dorpsraad Borssele · 21. maart 2023
Op 20 maart j.l. is een nieuw bestuur van de dorpsraad Borssele gekozen. Hiervoor was een bijzondere algemene vergadering nodig. Twaalf dorpsbewoners hadden zich kandidaat gesteld voor maximaal 9 bestuursfuncties.