Windmolenfonds

Sponsoring activiteiten voor en door het dorp

De dorpsraad kan activiteiten in het dorp Borssele financieel ondersteunen vanuit het z.g. windmolenfonds. Jaarlijks ontvangt de dorpsraad een klein deel van de omzet van de windmolen van Zeeuwind, die naast de zeesteiger van Zeeland Refinery is geplaatst.

 

Het windmolenfonds wordt beheerd door de dorpsraad. Het fonds is bedoeld voor activiteiten voor en door het dorp.

Een aanvraag wordt beoordeeld en beslist door de dorpsraad. Daarbij speelt mee:

  • Komt de activiteit ten goede aan de inwoners van Borssele en wordt deze georganiseerd door inwoners van Borssele.
  • In hoeverre leveren de inwoners zelf eigen inspanning aan de activiteit door vrijwilligerswerk of door co-financiering (andere bronnen van sponsoring).

Het streven van de dorpsraad is dat het totale pakket aan sponsoring gericht wordt op een zo breed mogelijk deel van de inwoners van het dorp.

 

Een bijdrage uit het windmolenfonds kan middels het formulier hieronder worden aangevraagd. Het verzoek is om de aanvraag tijdig, 2 maanden voor aanvang van de activiteit, aan te vragen.

 

Subsidies gemeente Borsele

Goed om te weten dat er ook van de kant van de gemeente Borsele subsidie te verkrijgen is voor bepaalde activiteiten:

Aanvraagformulier financiële bijdrage windmolenfonds dorpsraad Borssele

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.