Belangrijke informatie over de uitvoering van een warmtescan


Algemeen

De meting gaat u een beter inzicht opleveren over de thermische staat van uw woning. De meting wordt uitgevoerd door één of twee vrijwilligers van de werkgroep en zal ongeveer 1 tot 1,5 uur in beslag nemen. Eerst wordt de buitenzijde van de woning in beeld gebracht en daarna –indien u daar geen bezwaar tegen heeft- de binnenzijde. Indien u zelf ‘verdachte plekken’ in de woning heeft kunt u dit kenbaar maken en die zullen dan bekeken worden met de camera. U kunt tijdens de meting meelopen en meekijken. U krijgt een uitgewerkt rapport, waarin u tevens een verwijzing is opgenomen naar mogelijkheden om uw woning verder te isoleren.

 

Temperatuur

Om goede thermografische foto’s te kunnen nemen is het belangrijk om de dag vóór de opnamedag de volgende maatregelen te nemen:

  • Voor een goede meting dient het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 15 graden te zijn. Stem de instelling van de thermostaat hier op af.
  • Zorg dat de temperatuur ’s nachts niet verlaagd wordt door de nachtverlaging van de thermostaat uit te schakelen.
  • Om het warmteverlies van de hele woning in beeld te kunnen brengen dienen ook de kamers op de verdieping(en) verwarmd te zijn. Draai hiervoor minimaal de dag vóór de opname alle radiatorkranen open zodat de woning genoeg tijd heeft om op te warmen.
  • Zorg dat rolluiken of screens geopend blijven.
  • De ruimtes in huis dienen zo gelijkmatig mogelijk te worden verwarmd, let er hierbij op dat gordijnen of meubels de warmte van de radiatoren kunnen blokkeren. 

 

Weersomstandigheden

Het weer en het moment van de dag waarop foto’s worden gemaakt zijn van invloed op de kwaliteit van de beelden. De ideale omstandigheden zijn:

  • Een droge licht bewolkte dag, hierbij is het ook van belang dat gevels en daken zelf ook droog zijn.
  • Opnames kunnen het beste ’s ochtends worden genomen voordat de zon op de gevel heeft geschenen.
  • De buitentemperatuur is bij voorkeur onder de 5 graden Celsius. Hoe groter het temperatuurverschil hoe beter warmtelekken zichtbaar worden.
  • Als de weersomstandigheden niet optimaal zijn zal de meting in principe gewoon doorgang vinden, anders stemmen we dit vooraf met u af.

 

Gebruik meetgegevens en beeldmateriaal

De meetgegevens en de gemaakte beelden zullen aan de bewoner worden verstrekt en blijven bewaard bij de werkgroep BEN2030 Duurzaam. De gegevens en beelden zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen op geen enkele wijze gedeeld worden met derden of gebruikt worden zonder instemming vooraf van de bewoner. Door deelname aan het project stemt de bewoner in met het vastleggen van de gegevens en beelden in een databank voor statistisch gebruik. De meetgegevens kunnen in geanonimiseerde vorm onderdeel zijn in rapportages en overzichten.

 

Disclaimer

De verstrekte gegevens, foto’s en interpretaties zijn bedoeld ter informatie aan de eigenaar/bewoner en mogen niet gebruikt worden voor juridische doeleinden, disputen of controle van door derden uitgevoerde werkzaamheden. De beelden worden gemaakt door niet-gecertificeerde vrijwilligers zonder bouwtechnische opleiding of achtergrond. Dientengevolge kunnen de geleverde beelden, informatie of interpretaties niet worden beschouwd als professioneel advies en kunnen vrijwilligers op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade die voortvloeit uit de mondeling of schriftelijk verstrekte informatie.