Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele. In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen,  (ouderen)zorg, etc.

De statuten van de dorpsraad kunt u hier downloaden

 


Organisaties / werkgroepen in Borssele

Binnen het dorp Borssele vinden veel activiteiten plaats, georganiseerd door de dorpsbewoners. De dorpsraad ondersteunt de activiteiten, o.m. door een bijdrage vanuit het Windmolenfonds.

Met een aantal activiteiten heeft de dorpsraad een nauwe samenwerking: 

 

Cooperatie Dorpswelzijn Borssele 
(de Buurtsuper)

 

 

Uitgelicht

 

Tijdeljike afsluiting fietspad Weelhoekweg

Lees verder ....

 

Opening  Infopunt Energie Zeeland op 4 juli 

Lees verder ....

 

Sloegrensevenement op 15 juni krijgt veel aandacht

Lees verder ....

  


Bijeenkomsten dorpsraad

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

De agenda van de dorpsraad wordt ongeveer een week tevoren bekend gemaakt.

 

 

Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad
Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad

Samenstelling dorpsraad

Hans Sinke hans.sinke@dorpsraadborssele.nl Voorzitter lid werkgroep BEN2030 Duurzaam
Martie Karelse martie.karelse@dorpsraadborssele.nl Secretaris  
Jan Bijvoets jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl Penn.meester lid werkgroep BEN2030 Duurzaam
Petra Smit petra.smit@dorpsraadborssele.nl Alg. adjunct  
Cor van Eijzeren cor.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl Bestuurslid lid werkgroep Buurtsuper
Hans van Eijzeren hans.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl Bestuurslid  
Jan Vermeule jan.vermeule@dorpsraadborssele.nl Bestuurslid  
Cees de Jong cees.de.jong@dorpsraadborssele.nl  Bestuurslid