Het dorp BorsseleBorssele, een dorp in Zuid-Beveland, maakt deel uit van de gemeente Borsele. Het ligt in de nabijheid van het havengebied Vlissingen-Oost, maar heeft zijn landelijk karakter weten te behouden.

Het wordt omgeven door de dorpsbossen en door het Sloebos.

 

Borssele bestaat inmiddels meer dan 400 jaar en heeft een prachtig historisch centrum.

Tegelijkertijd vormt Borssele met de kerncentrale en de aanlanding van 4 grote windmolenparken op zee in aanbouw een belangrijke schakel in de elektriciteitsvoorziening.

 

Borssele in beeld