Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele. In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen,  (ouderen)zorg, etc.

 

 

De statuten van de dorpsraad kunt u hier downloaden

 


Werkgroepen

De dorpsraad ondersteunt initiatieven van dorpsbewoners. Voor bepaalde zaken zijn er binnen het dorp werkgroepen actief. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met bepaalde problematiek binnen het dorp en vormen tevens een welkome ondersteuning van de dorpsraad.

 

Uitgelicht

 

Sloegrensevenement op 15 juni

Lees verder ....

 

Volgende dorpsraadbijeenkomst 20 juni 2024

Lees verder .... 

 

 

Kwartaalbijeenkomst dorpsraad 27 juni 2024

informatie volgt ....

 


Bijeenkomsten dorpsraad

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

De agenda van de dorpsraad wordt ongeveer een week tevoren bekend gemaakt.

 

 

Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad
Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad

Samenstelling dorpsraad

Hans Sinke

hans.sinke@dorpsraadborssele.nl

Voorzitter

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

Martie Karelse

martie.karelse@dorpsraadborssele.nl

Secretaris

 

Jan Bijvoets

jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

Penn.meester

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

 

 

 

lid Bewonersgroep Leefomg. Borssele

Petra Smit

 

petra.smit@dorpsraadborssele.nl

Alg. adjunct

 

Cor van Eijzeren

cor.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

lid werkgroep Buurtsuper

Hans van Eijzeren

hans.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

 

Jan Vermeule

jan.vermeule@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

 

Cees de Jong

Vacature

cees.de.jong@dorpsraadborssele.nl

 

Bestuurslid