Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.
In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, (ouderen)zorg, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

De vergaderdata van de dorpsraad zijn hier te vinden.

 

De dorpsraad heeft onderling een taakverdeling afgesproken. Ieder dorpsraadslid heeft een aantal aandachtsgebieden in zijn / haar portefeuille. Hieronder de leden van de dorpsraad: 

Pieter Hazelager, voorzitter

email: phazelager@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Vertegenwoordiging van dorpsraad naar Derden (conform statuten)
 • Communicatie / publiciteit dorpsraad algemeen
 • Advies inzake gemeentelijk beleid
 • Cultuur / cultureel erfgoed
 • Herdenkingen

Martie Karelse, secretaris

email: martiekarelse@dorpsraadborssele.nl

            secretariaat@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Vertegenwoordiging van dorpsraad naar Derden (conform statuten)
 • Zorg en ouderen

 


Jan Bijvoets, penningmeester

email: jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

            penningmeester@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Duurzaamheid / biodiversiteit
 • Kwaliteit van de leefomgeving

Leo Hübner, bestuurslid

email: lhubner@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Mobiliteit en verkeer
 • Evenementen
 • Openbare ruimte

Arjan Mieras, vice-voorzitter

email: amieras@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Wonen / huisvesting

 • Toerisme / recreatie

 • Kwaliteit leefomgeving

 • Ruimtelijke ordening 

Jaap Francke, bestuurslid

email: 

Portefeuilles

 • Nader te bepalen

Ellie Buys, adspirant bestuurslid

email: 

Portefeuilles

 • Nader te bepalen

Sjaco Poleij, adspirant bestuurslid

email: 

Portefeuilles

 • Nader te bepalen

Ook voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via emailadres secretariaat@dorpsraadborssele.nl