Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele. In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen,  (ouderen)zorg, etc.

 

Op dit moment zoeken we nog 2 nieuwe leden voor de dorpsraad. Heb je interesse? Lees hier meer .... 

 

De statuten van de dorpsraad kunt u hier downloaden


Werkgroepen

De dorpsraad ondersteunt initiatieven van dorpsbewoners. Voor bepaalde zaken zijn er binnen het dorp werkgroepen actief. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met bepaalde problematiek binnen het dorp en vormen tevens een welkome ondersteuning van de dorpsraad.

 

Uitgelicht

 

Jaarvergadering Dorpsraad

11 maart 2024, 20 uur

Dorpshuis Vijverzicht

Zie flyer .... 

 

Vacatures dorpsraad

Lees verder ....

 

Eerstvolgende bijeenkomst Dorpsraad:

verplaatst naar: 29 februari 2024, 19.30 uur

Dorpshuis Vijverzicht

Zie agenda

  

Reactie op plan 380 kV verbinding naar Terneuzen

Lees verder .... 

 


Bijeenkomsten dorpsraad

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

De agenda van de dorpsraad wordt ongeveer een week tevoren bekend gemaakt.

 

 

Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad
Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad

Samenstelling dorpsraad

Vacature*

 

Voorzitter

 

Martie Karelse

martie.karelse@dorpsraadborssele.nl

Secretaris

 

Jan Bijvoets

jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

Penn.meester

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

 

 

 

lid bewonersgroep Leefomgeving Borssele

Hans Sinke

hans.sinke@dorpsraadborssele.nl

Alg. adjunct

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

Cor van Eijzeren

cor.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

lid werkgroep Buurtsuper

Hans van Eijzeren

hans.van.eijzeren@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

 

Petra Smit

petra.smit@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

 

Cees de Jong

cees.de.jong@dorpsraadborssele.nl

Bestuurslid

 

 

* Na de jaarvergadering van 11 maart 2024 zal de dorpsraad uit haar midden de voorzitter kiezen (conform de statuten)