Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele. In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen,  (ouderen)zorg, etc.

 

De statuten van de dorpsraad kunt u hier downloaden

 


Werkgroepen

De dorpsraad ondersteunt initiatieven van dorpsbewoners. Voor bepaalde zaken zijn er binnen het dorp werkgroepen actief. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met bepaalde problematiek binnen het dorp en vormen tevens een welkome ondersteuning van de dorpsraad.

 

Uitgelicht

 

Bezoek aan Hinkley Point,

2 kerncentrales in aanbouw in Engeland

Lees verder

 

Eerstvolgende bijeenkomst Dorpsraad:

20 september 2023, 19.30 uur

Dorpshuis Vijverzicht

Zie agenda

 

Is uw Dorpsraad vóór of tegen kernenergie

Lees verder ....

 

Meld je aan als lid van de Coöperatie Dorpswelzijn Borssele
Geef je hier op als lid ...

 


Bijeenkomsten dorpsraad

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

De agenda van de dorpsraad wordt ongeveer een week tevoren bekend gemaakt.

 

 

Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad
Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad

Samenstelling dorpsraad

Willem-Jan Joosse

Voorzitter

Martie Karelse

Secretaris

Jan Bijvoets

Penn.meester

Hans Sinke

Alg. adjunct

Cor van Eijzeren

Bestuurslid

Barbara de Vries

Bestuurslid

Hans van Eijzeren

Bestuurslid

Petra Smit

Bestuurslid

Cees de Jong

Bestuurslid