Dorpsraad Borssele

De Dorpsraad Borssele behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele. In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen,  (ouderen)zorg, etc.

 

De statuten van de dorpsraad kunt u hier downloaden

 


Werkgroepen

De dorpsraad ondersteunt initiatieven van dorpsbewoners. Voor bepaalde zaken zijn er binnen het dorp werkgroepen actief. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met bepaalde problematiek binnen het dorp en vormen tevens een welkome ondersteuning van de dorpsraad.

 

Uitgelicht

  

Eerstvolgende bijeenkomst Dorpsraad:

11 december 2023, 19.30 uur

Dorpshuis Vijverzicht

Zie agenda

  

Bezoek aan Hinkley Point,

2 kerncentrales in aanbouw in Engeland

Lees verder

 

 


Bijeenkomsten dorpsraad

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

De agenda van de dorpsraad wordt ongeveer een week tevoren bekend gemaakt.

 

 

Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad
Dorpshuis Vijverzicht, de vergaderlocatie van de dorpsraad

Samenstelling dorpsraad

Willem-Jan Joosse

Voorzitter

lid werkgroep Buurtsuper

Martie Karelse

Secretaris

 

Jan Bijvoets

Penn.meester

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

 

 

lid bewonersgroep Leefomgeving Borssele

Hans Sinke

Alg. adjunct

lid werkgroep BEN2030 Duurzaam

Cor van Eijzeren

Bestuurslid

lid werkgroep Buurtsuper

Hans van Eijzeren

Bestuurslid

 

Petra Smit

Bestuurslid

 

Cees de Jong

Bestuurslid