Borssele wordt een belangrijke schakel in de duurzame energievoorziening van ons land. De kabels van windparken komen in Borssele aan land. Dat vergt hier  uitbreiding van de infrastructuur, die grote invloed op de leefomgeving van Borssele zal hebben.

De ontwikkelingen in het kader van de energietransitie zijn een nationaal belang en zijn onafwendbaar. Het is echter wel belangrijk dat wij als inwoners van Borssele meedenken en meepraten hoe deze ontwikkelingen in onze omgeving worden ingepast.

 

De Bewonersgroep Leefomgeving Borssele wil actief participeren en constructief meedenken over hoe de noodzakelijke ontwikkelingen worden ingepast en hoe dat kan geschieden met behoud of verbetering van onze leefomgeving. Daartoe voeren we overleg met betrokken partijen, zoals TenneT. Voorts maken we gebruik van de wettelijke mogelijkheden tot inspraak door het indienen van zienswijzen.

 

De Bewonersgroep Leefomgeving Borssele bestaat uit inwoners van het dorp Borssele; een aantal van hen is al langere tijd betrokken  bij de problematiek van de leefomgeving.

 


Recente nieuwsartikelen over de leefomgeving Borssele

 

LEEFOMGEVING BORSSELE · 14. december 2022

Verder onderzoek naar locatie 2e hoogspanningsstation

Omdat het huidige hoogspannings-station ‘vol’ is, na aanlanding van het windpark IJmuiden-Ver Alpha, is een nieuwe locatie voor een 2e hoogspannings-station noodzakelijk.
Twee nieuwe kerncentrales bij Borssele?
LEEFOMGEVING BORSSELE · 14. december 2022 / update 16 december 2022

Twee nieuwe kerncentrales bij Borssele?

De regering heeft een (voorlopig) besluit genomen dat er 2 nieuwe kerncentrales gebouwd worden bij Borssele. Wat gaat dit betekenen voor de omgeving van Borssele?
LEEFOMGEVING BORSSELE · 14. december 2022

Bouw nieuw converterstation aan Belgieweg

In de loop van 2024 zal TenneT starten met de bouw van een converterstation aan de Belgieweg (binnen het Sloegebied). Punt van zorg is de geluidsoverlast als gevolg van het heien van 3000 heipalen. 
LEEFOMGEVING BORSSELE · 01. december 2022

Central Gate, parkeerplaats 400 vrachtwagens, nabij Borssele?

Rapport wijst locatie Assenburgweg, nabij Borssele, aan als voorkeurslocatie.

Een volledig overzicht van de nieuwsartikelen in de categorie leefomgeving Borssele vind je hier.

 

 

Compensatieplan / onafhankelijke gebiedsregisseur

In 2021 is door verschillende partijen gewerkt aan een z.g. compensatieplan. Hierbij waren verschillende partijen betrokken te weten de gemeente Borsele, provincie Zeeland, ministerie van EZ& Klimaat, TenneT, North Sea Port, Natuurmonumenten en de dorpsraden van de 4 dorpen rond het Sloegebied. Enkele leden van de bewonersgroep hebben hieraan deelgenomen onder mandaat van de dorpsraad.

 

Aanleiding voor het compensatieplan zijn de ingrijpende gevolgen van de energietransitie voor de leefomgeving van de dorpen. Doel is om tegelijk met alle ontwikkelingen een plan op te stellen voor behoud en verbetering van de leefomgeving. Het eindrapport van 6 oktober 2021 is hier te downloaden.

Belangrijke aanbeveling van het rapport is de aanstelling van een onafhankelijke gebiedsregisseur. Voor de bewonersgroep is het van essentieel belang dat zo'n gebiedsregisseur zo spoedig mogelijk wordt aangesteld vanwege de opeenstapeling van ontwikkelingen ( Central Gate, 2e hoogspanningsstation, nieuwe kerncentrales, etc.).

Sloerand: een groene buffer tussen dorp en industrie

 

De wens van de bewonersgroep is de realisatie van de z.g. Sloerand, een groene buffer met bomen of hoogopgaande beplanting tussen het dorp en de industrie in het Sloegebied. Een plan hiertoe is ingediend in het kader van het compensatieplan.

 

Volgens de bewonersgroep moet compensatie in de eerste plaats gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de omgeving. Het in stand houden van de groene omgeving (landbouw en natuur) is daarbij essentieel.

 

Klik hier voor meer informatie over het Sloerand voorstel.