Leefomgeving Borssele

"Bijpraat"-bijeenkomst TenneT 7 november 2023
Leefomgeving Borssele · 02. december 2023
Op 7 november heeft TenneT ons bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe hoogspanningsstation en de aansluiting daarvan op de 380 kV lijn.

Bezoek aan 2 kerncentrales in aanbouw in Hinkley Point (UK)
Leefomgeving Borssele · 13. september 2023
Een korte impressie van het bezoek van 7 inwoners van Borsele aan de in aanbouw zijnde kerncentrales bij Hinkley Point (UK). Voornaamste conclusie: strikte voorwaarden zijn noodzakelijk.

Welke vraag stelt u rondom het bouwen van nieuwe kerncentrales?
Leefomgeving Borssele · 11. juli 2023
Op donderdag 13 juli bent u van harte welkom in Borssele om uw vragen te stellen aan medewerkers van EZK. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 13 juli van 11.00 – 15.00 uur in Dorpshuis Vijverzicht.

Gemeenteraad geeft NO GO aan Central Gate in de Borsselepolder
Leefomgeving Borssele · 22. april 2023
Een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad: geen Central Gate, een grootschalige parkeerplaats voor vrachtwagens, op de locatie Assenburgweg (nabij het dorp Borssele). Een motie van deze strekking is aangenomen in de gemeenteraad van 20 april jl..

Verder onderzoek naar locatie 2e hoogspanningsstation
Leefomgeving Borssele · 14. december 2022
Omdat het huidige hoogspannings-station ‘vol’ is, na aanlanding van het windpark IJmuiden-Ver Alpha, is een nieuwe locatie voor een 2e hoogspannings-station noodzakelijk.

Leefomgeving Borssele · 01. december 2022
Rapport wijst locatie Assenburgweg, nabij Borssele, aan als voorkeurslocatie.