Leefomgeving

Onderhoud bij Zeeland Refinery op woensdag 10 t/m vrijdag 12 augustus
Leefomgeving · 11. augustus 2022
Zeeland Refinery neemt op woensdag 10 augustus om 20:00 uur enkele fabrieksinstallaties uit bedrijf om onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het onderhoud zal duren tot de ochtend van vrijdag 12 augustus.

5 juli a.s.: Kom naar inloopavond over nieuw Hoogspanningsstation nabij Borssele
Leefomgeving · 01. juli 2022
De bouw van een nieuw hoogspanningsstation, vergelijkbaar met het station aan de Weelhoekweg, kan grote impact hebben op de omgeving van Borssele

Overleg met TenneT over nieuwe windparken op zee
Leefomgeving · 07. april 2022
Op 5 april hebben we met een brede delegatie vanuit het dorp (dorpsraad en enkele inwoners) overleg gehad met TenneT over de geplande nieuwe windparken IJmuiden-Ver Alpha en Nederwiek Alpha. In februari zijn deze plannen via een online bijeenkomst toegelicht. Beide windparken worden via Borssele op het elektriciteitsnet aangesloten.

Steeds meer aandacht van de gemeentelijke politiek voor leefomgeving Borssele
Leefomgeving · 23. maart 2022
Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, kun je zien dat de aandacht voor de problematiek van de leefomgeving toeneemt. Lees verder ....

Online informatiebijeenkomst IJmuiden-Ver op 23 juni 2020
Leefomgeving · 16. juni 2020
IJmuiden Ver Alpha is de naam van een nieuw te ontwikkelen windmolenpark op zee. Wat is de impact voor Borssele? Online informatiebijeenkomst op 23 juni 2020 vanaf 20 uur.

Eerste kabel voor windmolenpark is aan land getrokken
Leefomgeving · 24. april 2019
Het trekken van de eerste kabel ten behoeve van het windmolenpark op zee is succesvol verlopen. Doorgang vanuit dorp Borssele naar strand mogelijk begin juni weer vrij.

Bos moet wijken voor tijdelijke hoogspanningslijn
Leefomgeving · 15. maart 2019
Een strook bos langs de Ossenweg zal moeten wijken voor de aanleg van een tijdelijke hoogspanningsverbinding. Het alternatief, een verbinding over akkerland, bleek niet haalbaar, ondanks inspanningen van de Gemeente

Bomen geplant langs de Weelhoekweg
Leefomgeving · 04. maart 2019
Langs de Weelhoekweg en op de hoek van de Weelweg en Ossenweg zijn populieren geplant. Als de bomen volgroeid zijn vormen zij een groene buffer tussen het dorp en de industrie van Vlissingen-Oost.