Dorpsraad Borssele

Reanimatie AED cursus (volledig vol geboekt)
Dorpsraad Borssele  · 02. juni 2022
De cursus is in korte tijd volledig vol geboekt! Beste dorpsgenoten, In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand en zijn er naar schatting 8.000 reanimaties. Het is ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als een hulpverlener dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Iedereen kan leren reanimeren! Enige tijd geleden heeft de dorpsraad de verouderde AED...

Bijzondere 4 mei herdenking
Dorpsraad Borssele  · 08. mei 2022
Tegen de achtergrond van een oorlog, die zich op ruim 2000 km hiervandaan afspeelt, was het een heel bijzondere 4 mei herdenking

Dorpsraad Borssele  · 13. juli 2021
Een geslaagd zomerconcert van de Fanfareband Euterpe. Het jaarlijkse optreden in de zomer is inmiddels traditie geworden. Lees verder ...

Nieuwe pomp voor fontein in de vijver op het Plein
Dorpsraad Borssele  · 29. maart 2019
Sinds vandaag is de fontein op het Plein weer in bedrijf.