Dorpsraad Borssele

Enquête in kader bewonersonderzoek staat online
Dorpsraad Borssele  · 09. november 2022
De digitale enquête staat online. Hebt u een QR code ontvangen, willen wij u vragen hiervan gebruik te maken om uw mening te geven.

Bewoners onderzoek Borssele door Hogeschool Zeeland
Dorpsraad Borssele  · 17. oktober 2022
Op verzoek van de Dorpsraad Borssele start in september een bewoners onderzoek door de Hogeschool Zeeland. Binnen de Dorpsraad Borssele bestaat al langer de wens om een bewoners onderzoek te laten uitvoeren.

Reanimatie AED cursus (volledig vol geboekt)
Dorpsraad Borssele  · 02. juni 2022
De cursus is in korte tijd volledig vol geboekt! Beste dorpsgenoten, In Nederland krijgen jaarlijks 17.000 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand en zijn er naar schatting 8.000 reanimaties. Het is ontzettend belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als een hulpverlener dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Iedereen kan leren reanimeren! Enige tijd geleden heeft de dorpsraad de verouderde AED...

Bijzondere 4 mei herdenking
Dorpsraad Borssele  · 08. mei 2022
Tegen de achtergrond van een oorlog, die zich op ruim 2000 km hiervandaan afspeelt, was het een heel bijzondere 4 mei herdenking