· 

Is uw dorpsraad tegen kernenergie?

Naar aanleiding van onze informatieavond op 10 juli jl. is de dorpsraad van mening dat het de hoogste tijd wordt om een duidelijk antwoord te geven op de zeer belangrijke vraag: “Is uw dorpsraad tegen kernenergie?”.

 

Binnen de gehele energietransitie spelen de beoogde kerncentrales een prominente rol. Hierbij heeft de dorpsraad zich vanaf het begin af aan een belangrijk doel gesteld: “De dorpsraad moet zowel de voor- als tegenstanders van kernenergie binnen haar dorp vertegenwoordigen.” Dit 

geldt uiteraard ook voor werkgroepen waar de dorpsraad mee samenwerkt. Met dit doel voor ogen hebben vervolgens diverse leden van de dorpsraad en leden van de bewonersgroep leefomgeving de taak gekregen om zoveel mogelijk beschikbare informatie te verzamelen over 

het “Kernenergieproject Borssele”, de beoogde bouw van twee nieuwe kerncentrales nabij ons dorp. Hiervoor hebben zij deelgenomen (en nemen nog steeds deel) aan vrijwel alle mogelijke overleggen, bijeenkomsten, vergaderingen, actie-avonden, informatiesessies, etc.

 

De beschikbare informatie is teruggekoppeld naar de dorpsraad. Informatie die zich overigens vaak moeilijk laat plaatsen in hokjes als “Feit”, “Fabel” of “Aanname” en “Waarschijnlijk”, “Zeker” of “Misschien”. De dorpsraad haalt uit deze informatie alle kansen en bedreigingen van het 

“Kernenergieproject Borssele” voor ons dorp. Vervolgens concludeert zij of dit project nu wel of niet in het belang zal zijn voor de inwoners van Borssele. Een conclusie waarbij het u natuurlijk altijd is toegestaan om ons te overtuigen van ons gelijk of juist ongelijk.

 

Doordat wij als dorpsraad zowel de voor- als tegenstanders van kernenergie vertegenwoordigen kunnen wij dus NOOIT antwoord geven op de vraag of wij principieel voor of tegen kernenergie zijn. Maar wij kunnen WEL concluderen of de huidige plannen in belang zijn van, of juist een 

bedreiging vormen voor, de leefbaarheid van ons dorp Borssele en de Borsselepolder. 

 

Gebaseerd op de momenteel beschikbare informatie zijn onze antwoorden als volgt:

 • Uw dorpsraad is NIET vóór of tegen kernenergie
 • Uw dorpsraad is WEL tegen het “Kernenergieproject Borssele”

Anno juli 2023 hebben we nog weinig concrete informatie van het Rijk ontvangen. De dorpsraad volgt dan ook kritisch de uitrol van de (participatie)plannen en onderzoeken door het Rijk. De dorpsraad is bereid haar conclusie te herzien als de beschikbare informatie verandert of wordt aangevuld. Bij de vorming van onze conclusie proberen wij overigens steeds te letten op de onderlinge samenhang tussen alle energieprojecten. 

 

Mocht u met ons in gesprek willen gaan, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Dit kan per e-mail maar u bent ook altijd welkom op onze informatieavonden of reguliere DR-vergaderingen. Uw visie horen wij graag. Wij hebben namelijk maar een doel en dat is strijden voor het belang van ons dorp!

 

Lees verder over het standpunt van de dorpsraad op de webpagina:

Kernenergieproject Borssele: Kansen, Bedreigingen & Twijfels

Reactie schrijven

Commentaren: 8
 • #1

  Monika Jacobi (woensdag, 19 juli 2023 09:32)

  Prima conclusie!
  Super dat jullie dus wel mogen uitspreken dat jullie tegen het energieplan Borssele zijn.

 • #2

  Nico Werkhoven (woensdag, 19 juli 2023 10:30)

  Duidelijk verhaal. De discussie betreft niet voor of tegen kernenergie maar de enorme onacceptabele impact van de bouw en hoeveelheid van energieprojecten die op ons afkomen.

 • #3

  Theo Nijsse (woensdag, 19 juli 2023 16:19)

  Duidelijk. Hier kan ik wel achter staan.

 • #4

  Jan Vermeule (woensdag, 19 juli 2023 17:54)

  Ik feliciteer de dorpsraad met het genomen standpunt.

 • #5

  Johan (woensdag, 19 juli 2023 18:45)

  Als er iets gebouwd moeten worden, of het nu een energiecentrale of huizen zijn zal dit altijd overlast met zich meenemen. De centrale wordt op een industrieterrein gerealiseerd en natuurlijk zullen er flink wat bouwbewegingen zijn.
  Ook zullen de belenende woonkernen daar last van ondervinden. Echter ben ik wel van mening dat om de energietransitie een boost te geven we nu eenmaal hier niet zonder kunnen.

 • #6

  Marianne Venema (donderdag, 20 juli 2023 11:50)

  Ik kan mij vinden in de reactie van Nico.

 • #7

  Harrie Claassen (zondag, 23 juli 2023 19:09)

  Misschien dat jullie nog herinneren van de diverse Hersenspinsels die ik het afgelopen jaar heb verstuurd, en ja ik kan me jullie positie heel goed voorstellen. Ik was vorige week nog in Borssele waar je vragen kon stellen aan mensen van het MInisterue EZ & klimaat.
  Het moet mij van het hart dat ik dat bijzonder teleurstellend vond, vragen stellen over de mogelijke bouw van kerncentrales was niet aan de orde omdat dit nog onderwerp van studie was.
  Doorspittend wordt wel duidelijk dat de kennis op het ministerie over kernenergie bedroevend laag is en waarschijnlijk kunnen die ambtenaren daar ook weinig aan doen. Dus wordt de keuze om het over te laten aan de 3 marktpartijen die in aanmerking komen om kerncentrales te bouwen.
  Dan ben je waarschijnlijk in meerdere opzichten de aap gelogeerd. Ik heb geprobeerd een alternatief voor koeltorens aan te geven, dat zijn warmtepompen, volop in ontwikkeling ook voor trajecten van hoogwaardige industriele restwarmte. Het vervelende is dat je dan tegen een mond vol tanden staat, dat is niet bekend voor de aanwezige ambtenaren. De kennis over kernenergie in Nederland is heel beperkt en over de bouw ervan is dat alleen Borssele. De TU Delft heeft jaren terug de faculteit kernenregie opgedoekt en ook bij TNO blijkt er weinig ambitie te bestaan voor kernenergie. Borssele staat wat dat betreft tamelijk alleen, wat er in Borssele is in het bedienen van een kerncentrale en de Covra voor opslag ligt dichtbij.
  Nu komt TenneT afgelopen week met de mededeling dat Zeeland op slot gaat en er geen extra zakelijke verbruikers bij kunnen. Ook dit heeft ernstige konsekwenties voor de hele energietransitie, inclusief de bouw een waterstoffabriek en van nieuwe kerncentrales'
  Ik wens jullie veel succes en op mijn steun mag je rekenen.
  Groet, Harrie Claassen

 • #8

  Richard Sterk (dinsdag, 25 juli 2023 12:43)

  Beste dorpsraad, gefeliciteerd met het feit dat jullie een duidelijk standpunt hebben ingenomen. Ik kan daar zelf helemaal achter staan. Goed dat jullie niet voor of tegen kernenergie zijn, maar dat het gaat over de impact van de bouw op ons dorp! Veel wijsheid gewenst in de toekomst!