Sponsoring door de dorpsraad Borssele

De dorpsraad kan activiteiten in het dorp Borssele financieel ondersteunen vanuit het z.g. windmolenfonds. Jaarlijks ontvangt de dorpsraad een klein deel van de omzet van de windmolen van Zeeuwind, die naast de zeesteiger van Zeeland Refinery is geplaatst.

 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het windmolenfonds moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De activiteit moet ten goede komen aan de inwoners van Borssele en moet worden georganiseerd door inwoners van Borssele
  • Ook de organisatoren (of andere betrokkenen) leveren een bijdrage (financieel of in de vorm van vrijwilligerswerk).

De dorpsraad beoordeelt of aan de criteria wordt voldaan. Verder streeft de dorpsraad ernaar om de bijdragen zo evenwichtig mogelijk te verdelen; Het totale pakket aan sponsoring wordt gericht op een zo breed mogelijk deel van de inwoners van het dorp.

 

Een bijdrage uit het windmolenfonds kan middels het formulier hieronder worden aangevraagd. Het verzoek is om de aanvraag tijdig, 2 maanden voor aanvang van de activiteit, aan te vragen.

 

Aanvraagformulier financiële bijdrage windmolenfonds dorpsraad Borssele

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.