· 

Plannen voor ammoniakopslag in het Sloegebied

De provincie heeft op 18 januari een bijeenkomst georganiseerd over tot toekomstige bulkterminals voor ammoniakopslag en overslag en transport dat vanuit het Sloegebied zal gaan plaats vinden.

De bijeenkomst was druk bezocht.  Veiligheidsregio Zeeland was aanwezig evenals afgevaardigden van de omliggende dorpsraden, EZK, investeerders, de deelnemende bedrijven en andere belangstellenden.

Evolution Terminals en Vesta Terminals (de deelnemers aan dit project) gaan grootschalig investeren in de opslag en transport van ammoniak. 

Door de strategische ligging van de haven van Vlissingen is deze gekozen als opslag en doorvoerhaven. Hierdoor zal de haven uitgroeien tot het grootste waterstofcluster van Europa.

Waarom is ammoniak transport nodig?

 

Het energie verbruik van de industrie, energie die nu nog opgewekt wordt dmv aardgas (een fossiele brandstof) levert grijze waterstof.  In het kader van de energietransitie, moet er overgegaan worden(transitie) op het gebruik van groene waterstof (geproduceerd uit zonne-energie)   

Voor de productie van groene waterstof is 3x zoveel ammoniak nodig om dezelfde hoeveelheid grijze waterstof te kunnen produceren die men vanuit aardgas levert. 

 

Evolution Terminals

ET is een bedrijf voor opslag en transport van duurzame energiedragers zoals ammoniak.

Op het voormalige Thermphos terrein zal het bedrijf nieuwe tanks plaatsen voor de opslag van ammoniak. Er wordt een nieuwe kade aangelegd met bijbehorende steiger met 5 ligplaatsen voor het transport over water 

De totale capaciteit van de opslag is 150.000 m3. Dit wordt opgeslagen in 5 tanks van 30.000 m3  die voldoen aan de laatste technische veiligheidseisen.

De bedoeling is dat de vergunning in  2024 rond zal zijn, zodat in 2025 met de bouw gestart kan worden. In 2026 hoopt men operationeel te zijn.

Enkele cijfers:

 • Transport (totale doorzet ca. 760.000m3/ maand = ca. 9.120.000 M3 per jaar)
 • Aan- en afvoer 88% per schip
 • Afvoer per trein 6 %  = 300 treinen van maximaal 24 spoorketelwagons per jaar. (6 per week)
 • Afvoer per as 6 % = ca. 16.000 tankwagens per jaar.

Vesta Terminals

Ook Vesta Terminals kiest de haven van Vlissingen ivm het strategische ligging en de  goede haven faciliteiten en heeft in Vilssingen al een vestiging evenals in Antwerpen en Talin. Er is al een opslag voor Bio Diesel. Er komen 7 tanks voor ammoniak opslag bij en een tank voor strategische voorraad. Het voormalige Thermphos terrein wordt door hen in gebruik genomen. De oude, nog bestaande tanks voor ammoniak opslag van de Thermphos worden overgenomen. Deze worden omgebouwd zodat ze voldoen aan de huidig veiligheidseisen. Ook Vesta bouwt een nieuwe steiger, maar wel kleiner dan ET.

Dit bedrijf wil ook één of meerdere krakers plaatsen om het aangeleverde ammoniak om te zetten in waterstof.  De kraker worden niet door Vesta zelf gebouwd maar in opdracht van Vesta.

De bedoeling is dat midden 2024  de vergunning is ingediend, eind 2024 voorbereidingen plaatsvinden en begin 2025 gestart wordt met de bouw en constructie. Begin 2027 zou dit project operationeel moeten zijn.

 

Risico’s

Kans dat het mis gaat is uitermate klein, echter als het mis gaat het ook direct goed mis. Afhankelijk van wind en weersomstandigheden kan zich een dodelijke gifwolk ontwikkelen die zich enkele kilometer kan uitstrekken over de grond. 

Daarnaast vormt het transport een risico omdat alle weg- en spoor transporten via de Europaweg Zuid lopen, vlak langs Borssele en nadere risicovolle terreinen en inrichtingen.

Veiligheid, wetgeving en vergunning

 

Veiligheid, wetgeving en vergunning

Beide projecten wordt nauwkeurig gemonitord door DCMR (deze verleent vergunningen voor dit soort installaties in Zeeland en Zuid Holland en de Veiligheid Regio Zeeland)

Vesta-  en Evolution Terminals moeten aan de volgende eisen voldoen.

 • De tanks moeten voldoen aan de nieuwste eisen zgn full containment tanks voor ammoniak opslag. Dwz: de tanks hebben een dubbele stalen wand en betonnen omhulsel om optimale veiligheid te kunnen garanderen.
 • Beide bedrijven moeten voldoen aan de gestelde eisen mbt veiligheid, milieu en wetgeving. 
 • Voor ET wordt er een Milieu effecten reportage( MER ) opgesteld. Deze ligt vanaf januari ter inzage bij de provincie en gemeenten Vlissingen en Borsele.
 • Voor Vesta geld dat er eerst een MER beoordelingsbesluit genomen moet worden of een MER nodig is, omdat dit project onder der drempelwaarde ligt van 100.000 ton.
 • De ontwerp vergunning voor Vesta zal eerst ter inzage komen zodat ieder hierop schriftelijk commentaar kan geven.
 • Aanbevelingen van de Veiligheid Regio Zeeland zullen in alle gevallen opgevolgd dienen te worden, voordat een vergunning wordt afgegeven.
 • Er wordt nauwkeuring gelet op externe veiligheid gezien de giftige eigenschappen van ammoniak.
 • Transport zowel per spoor en via valt onder de wetgeving van transport gevaarlijke stoffen.

Tot zover de meest relevante informatie vanuit deze info avond. We hopen de volgende kwartaal meeting op dit onderwerp terug te komen en u nader te kunnen informeren over de recente ontwikkelingen. Als dorpsraad houden wij deze nauwlettend in de gaten.

Reactie schrijven

Commentaren: 0