· 

Verder onderzoek naar locatie 2e hoogspanningsstation

 

Omdat het huidige hoogspanningsstation ‘vol’ is, na aanlanding van het windpark IJmuiden-Ver Alpha, is een nieuwe locatie voor een 2e hoogspanningsstation noodzakelijk. In juli dit jaar zijn hiervoor 3 opties aangewezen door Tennet, waarvan er 2 binnen het Sloegebied liggen en 1 in de Borsselepolder tussen de Ossenweg en de Jurjaneweg. Vooral deze laatste locatie) in onze polder heeft tot veel weerstand geleid 

Ook als bewonersgroep hebben we hierop gereageerd en meerdere alternatieven aangedragen voor locaties binnen het Sloegebied. Op 28 november hebben we hiervan een terugkoppeling gehad van TenneT. Momenteel worden alleen de locaties binnen het Sloegebied aan de Belgieweg, Liechtensteinweg en de Frankrijkweg verder onderzocht. Eén van deze opties is door de bewonersgroep aangedragen.

 

De andere locaties hebben volgens TenneT te veel technische beperkingen of weerstand om ze nu verder te onderzoeken. Maar de locatie binnen de Borsselepolder blijft nog wel achter de hand, mochten de andere locaties om technische redenen afvallen.

 

Dus we blijven zeker alert op dit dossier. Begin 2024 wordt hierover een besluit genomen.