Posts met de tag Tweede hoogspanningsstationVerder onderzoek naar locatie 2e hoogspanningsstation
Leefomgeving Borssele · 14. december 2022
Omdat het huidige hoogspannings-station ‘vol’ is, na aanlanding van het windpark IJmuiden-Ver Alpha, is een nieuwe locatie voor een 2e hoogspannings-station noodzakelijk.