Melden geluidsoverlast

Geluidsoverlast veroorzaakt door bedrijven kan gemeld worden bij de RUD Zeeland.

Dat kan online middels een Melding overlast.

Is de klacht spoedeisend, dan kan de klacht telefonisch worden gemeld:  0118 – 41 23 23

 

Meer informatie vind je op de website van de RUD onder het thema Geluid.