Dorpsraadvergadering  20 juni 2024

 Aanvang: 19.30 uur,

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen.

Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

Agenda  

 

      1.

Opening en vaststellen agenda

 

·         Evaluatie zomeravond concert

·         Evaluatie jaarmarkt

 

Mededelingen:  

·         Kruispunt Kaaiweg/Ossenweg

·         Subsidie aanvraag gezond/Vitaal Borsele

·         Kandidaten voor ZR cultuurprijs

·         Besluit Central Gate

·         Mini symposium 20 juni

 

19.30

 

 

 

 

19.45

 2.   

Verslag en actielijst 12-05 2024

 

20.00

 3.    

Kwartaalmeeting:

·         Programma en indeling

20.10

 4.

Grootschalige Energietransitie:

·         Reactie nieuw hoogspanningsstation Sloegebied

              

     

20.30

     5.

Projecten:

·         Bezoek EPZ

·         Dijkverzwaring

·         Mail mbt Groenonderhoud

 

 

 

20.45

     6.

 

Voorbereiding bezoek Kamercommissie

20.55

 

 

 

 

7.

Tussentijds financieel overzicht

 

 

21.20

8.

Rondvraag

 

 

21.40