Groencompensatie: Groene afscherming rond industrie

Het compensatieplan is gericht op het overgangsgebied tussen de industriële en landelijke omgeving en  op het zorgen voor een groene gordel als afscherming hiertussen. 

Omstreeks 2003 is het Groenproject 't Sloe bedacht als groene bufferzone tussen industriegebied 't Sloe en het dorp Borssele. Inmiddels is 130 van de 200 ha gerealiseerd, maar verdere voltooiing is in een impasse. Daardoor blijft er een "gat" bestaan in de groene afscherming en zijn delen van het Groenproject versnipperd.

Groengebied 't Sloe, bekeken vanaf de weelhoekweg
Groengebied 't Sloe, bekeken vanaf de weelhoekweg

De Borsselse delegatie heeft een voorstel ingebracht om de groene afscherming met een beperkt aantal hectares te voltooien. Door het aanleggen van een groene strook tussen Kaaiweg en Jurjaneweg wordt de afscherming grotendeels voltooid (met veel minder dan de 70 hectares, die in het Groenproject is voorzien).

het "gat" in de groene afscherming tussen Kaaiweg en Jurjaneweg
het "gat" in de groene afscherming tussen Kaaiweg en Jurjaneweg

Het voorstel zorgt behalve goede visuele afscherming ook voor verbinding tussen delen van het natuurgebied. De natuurwaarde gaat sterk vooruit en ook biedt het meer recreatieve mogelijkheden (wandelpaden)

globale schets van het voorstel groene afscherming
globale schets van het voorstel groene afscherming