· 

Sloegrens evenement krijgt veel aandacht

De boodschap van het Sloegrens evenement is duidelijk: Alle nieuwe ontwikkelingen in het Sloegebied moeten binnen de Sloegrens blijven. Inclusief tijdelijke werkterreinen die mogelijk nodig zijn .

  

Ook de gemeente Borsele en de provincie Zeeland hebben in hun voorwaarden aangegeven, dat de Sloerand niet overschreden mag worden. Maar het Rijk heeft het laatste woord en vanuit het Rijk is nog geen duidelijkheid gekomen.

  

Om onze voorwaarde kracht bij te zetten vormden de ongeveer 250 deelnemers op

15 juni j.l. een menselijke ketting langs de Sloerand.

 

Publiciteit regionaal en landelijk

De aandacht die het evenement in de media heeft gekregen, mag een groot succes genoemd worden. Niet alleen de regionale media zoals Omroep Zeeland als de PZC  hebben er over bericht, ook landelijk heeft het NOS-journaal heeft er uitgebreid aandacht aan besteed.

 

Hieronder een foto-impressie van het evenement.

Foto's gemaakt door Marius Vrijlandt

Steun voor het evenement was er ook vanuit de dorpsraad Borssele en vanuit de Bewonersgroep Leefomgeving.

De dorpsraad deelde versnaperingen uit. De Bewonersgroep had een informatietafel over het gebied.

Reactie schrijven

Commentaren: 0