· 

Goed bezochte jaarvergadering dorpsraad

Op 11 maart j.l. is heeft de jaarvergadering van de dorpsraad plaatsgevonden. Naast een behoorlijk aantal dorpsgenoten waren ook diverse raadsleden en de burgemeester aanwezig. Er werd, zoals gebruikelijk,door secretaris en penningmeester verslag gedaan over het afgelopen jaar 2023.

We mogen Jan Vermeule verwelkomen als nieuw bestuurslid. De dorpsraad heeft hiermee 8 bestuursleden. Er is nog één vacature. Als je als inwoner belangstelling hebt, kun je dat melden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl.

Borselse Voorwaarden

Thema van de avond was de Borselse Voorwaarden. Michelle Witte en Frank van Bussel, omgevingsmanagers van de gemeente Borsele, gaven een presentatie.

 

We hebben te maken met 9 projecten in het kader van de grootschalige energietransitie (waaronder 7 rijkscoördinatieregelingen). De gemeente wil dat al deze projecten voldoen aan de voorwaarden, die door 100 inwoners zijn opgesteld.

Uitleg werd gegeven hoe deze voorwaarden tot stand zijn gekomen, maar ook wat het vervolgtraject is.

 

Waar gaat de gemeente mee aan de slag?

  • Er zal een Lokaal Impact rapport worden opgesteld. Beschreven wordt wat de impact van de energieprojecten is op onze leefomgeving.
  • Er zal een 0-meting worden uitgevoerd: De huidige geluidsbelasting, woningprijzen, etc. zullen worden gemeten, zodat deze later kunnen worden gemonitord.
  • Vanuit het Rijk komt geld vrij voor gebiedsinvesteringen; de gemeente Borsele krijgt 21 miljoen. Onderdeel hiervan wordt een Lokaal Impact Fonds. Uit dit fonds kunnen kleinschalige initiatieven in de dorpen worden bekostigd.
  • Gestart wordt met de Gebiedsgerichte uitwerking van de Sloerand, de groene buffer tussen industrie en dorpen.

De gebiedsinvesteringen gelden als compensatie voor de Wind op Zee projecten. Mocht de nieuwbouw van 2 kerncentrales doorgaan, dan zal opnieuw een bedrag voor gebiedsinvesteringen worden toegevoegd.

 

Planning

De Borselse voorwaarden zullen op 10 april worden aangeboden aan minister Jetten van EZ & Klimaat.

Vóór de zomer hopen we een reactie van het Rijk te ontvangen op de Borselse Voorwaarden.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het nodig zijn om de Borselse Voorwaarden bij stellen (eind 2024 / begin 2025). Het is de bedoeling om de Borselse Voorwaarden Groep in stand te houden, maar mogelijk zullen er mensen afvallen en zullen er nieuwe mensen aangetrokken worden.

Daarna (vanaf maart 2025) wordt er onderhandeld over een Rijk-Regio pakket. Dit is een pakket afspraken tussen gemeente, provincie en rijk over de energieprojecten (incl. de eventuele bouw van 2 kerncentrales).

 

Òf Borssele wordt gekozen voor de bouw van 2 nieuwe kerncentrales is dus nog niet zeker; de definitieve beslissing wordt medio 2025 verwacht.

  

Veel zorgen en onzekerheid

Er was beperkt tijd voor vragen. Na de vergadering was er onder het genot van een drankje gelegenheid om informeel vragen te stellen aan Michelle en Frank en van gedachten te wisselen met bestuursleden en bewonersgroep.

Veel belangrijke zaken moeten nog onderzocht worden. Daardoor blijven we voorlopig met de zorgen en onzekerheid.

Wordt dus vervolgd!

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Nico Werkhoven (donderdag, 14 maart 2024 20:03)

    Hartelijk dank voor deze snelle verslaglegging! Ben persoonlijk erg benieuwd naar de gebiedsgerichte uitwerking van de Sloerand, tenslotte toch enigzins onze " beschermingsbuffer"!