· 

Gemeente kritisch op plan 380 kV-hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen

TenneT heeft het plan ter inzage gelegd voor een 380 kV hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen om ook het industriegebied rond Terneuzen van duurzame stroom te voorzien. Het plan voorziet in een "inlussing" vanaf de onlangs gerealiseerde 380 kV verbinding Borssele-Rilland. TenneT heeft 2 mogelijke - bovengrondse - tracé's aangegeven, zie de tekening hieronder.

De dikke blauwe pijlen geven de 2 opties van TenneT aan. Eén van de opties (de linker pijl) loopt langs de tunnelweg. De andere optie loopt voor een deel langs de bestaande 150 kV lijn, die bij Ellewoutsdijk onder de Westerschelde door gaat naar Terneuzen. 

Reactie gemeente Borsele

De gemeente wil geen bovengrondse hoogspanningsverbindingen meer over Borsels grondgebied en vraagt om onderzoek naar de mogelijkheid van ondergrondse aanleg van alle tracés.

Verder stelt de gemeente: 

Er is dringend behoefte aan een integrale aanpak van alle impactvolle ontwikkelingen/projecten op het gebied van grootschalige energietransitie die op het grondgebied van Borsele samenkomen.

Lees hier de volledige reactie van de gemeente Borsele.

Reactie dorpsraden

Verschillende dorpsraden (Lewedorp, Nieuwdorp en Borssele) hebben inmiddels een reactie gegeven op het plan voor de 380 kV-hoogspanningsverbinding met Zeeuws-Vlaanderen of zijn er nog mee bezig. De sluitingsdatum voor het indienen van een reactie is 28 december a.s.

Lees hier de reactie van de dorpsraad Borssele.

Ook u kunt reageren op het plan

Iedere inwoner van ons dorp of onze gemeente (iedereen die belang heeft bij de plannen) mag een reactie sturen. Daarmee kun je de dorpsraad of de gemeente ondersteunen om op te komen voor onze leefomgeving.

Laat je inspireren door de reactie van de gemeente of de dorpsraad. Het mag ook heel kort zijn, b.v. "doe onderzoek naar mogelijkheden voor ondergrondse tracé's".

Dit kan nog tot en met 28 december. Je kunt het volledige plan bekijken, je mening geven en alternatieven aandragen op www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen.

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Jaap Cappon. (zondag, 24 december 2023 12:49)

    Alleen een ondergronds tracé vanaf het Sloe ( industrieterrein ) is aanvaardbaar. De Borsselsepolder is al teveel geschonden. Genoeg is genoeg.