· 

"Bijpraat"-bijeenkomst TenneT 7 november 2023

Aanwezig waren diverse vertegenwoordigers van de dorpsraden uit ’s-Heerenhoek, Lewedorp, Nieuwdorp, Borssele en Nisse en TenneT en EZK en agrariërs en bewoners uit de Borsele polder.

TenneT heeft een presentatie gehouden m.b.t. de plaatsing van het verdeelstation en de te volgen procedure.

Hierin kwam naar voren dat er nog 4 locaties over zijn, waarbij de locatie buiten het industrieterrein de minst logische is en de locatie 1 aan de Liechtensteinweg naast het converterstation de meest logische keuze is omdat ze de grond al in eigendom hebben.

 

In een 3d presentatie is de situatie van de masten voor en na de realisering te zien. Klik hier voor de presentatie.

 

Er was een levendige discussie over het onder dan wel bovengronds leggen van de 380KV lijnen, waarbij TenneT uitleg heeft gegeven over wat wel of niet mogelijk was.

Om exact 21.00 uur was de meeting voorbij, waarna er individueel nog wat van gedachte werd gewisseld.

 

Zie voor meer informatie over het project op de website van TenneT.

Reactie schrijven

Commentaren: 0