· 

Welke vraag stelt u rondom het bouwen van nieuwe kerncentrales?

Op donderdag 13 juli bent u van harte welkom in Borssele om uw vragen te stellen aan medewerkers van EZK.

 

Donderdag 13 juli 11.00 – 15.00 uur

Dorpshuis Vijverzicht

 

 

Het ministerie EZK vindt het belangrijk dat we bij de Technische Haalbaarheidsstudie de juiste vragen stellen aan de marktpartijen. Daarom zijn er de afgelopen tijd verschillende gesprekken geweest tussen EZK en de gemeente Borsele, provincie Zeeland, belangengroepen en inwoners van de gemeente Borsele (bijvoorbeeld op informatieavonden). D

aar is al een aantal thema’s naar boven gekomen waarvan EZK nu al weet dat die belangrijk zijn en die als vragen worden gesteld aan de marktpartijen.

Om een nog beter beeld te krijgen van de vragen die leven, en om zeker te weten dat EZK niets mist, heeft iedereen de mogelijkheid vragen aan te dragen bij EZK. Indien passend worden deze vragen door de marktpartijen meegenomen binnen de Technische Haalbaarheidsstudie.

 

Opgemerkt moet worden dat het om heel specifieke vragen gaat. Het gaat b.v. niet om de vraag of er wel of geen koeltorens nodig zijn, het effect op de huizenprijzen, etc.

Lees hierover meer op de website van de overheid.

 

U kunt uw vragen ook stellen aan de gemeente Borsele via gelb@borsele.nl. Deze vragen worden met EZK gedeeld.

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0