· 

Gemeenteraad geeft NO GO aan Central Gate in de Borsselepolder

Een duidelijke uitspraak van de gemeenteraad: geen Central Gate, een grootschalige parkeerplaats voor vrachtwagens, op de locatie Assenburgweg (nabij het dorp Borssele). Een motie van deze strekking is aangenomen in de gemeenteraad van 20 april jl.. De motie is ingediend door de SGP-CU (mede namens CDA, PvdA en LPB). Ook de VVD is akkoord gegaan met de motie.

 

Voorkeurslocatie conform rapport Juust
Voorkeurslocatie conform rapport Juust

Onlangs is een onderzoek in opdracht van North Sea Port uitgevoerd naar mogelijke locaties voor Central Gate. Het onderzoek heeft de locatie Assenburgweg  (rondom Jurjaneweg) als voorkeurslocatie aangewezen. Dit tot groot ongenoegen van de inwoners van Borssele. Dat is dus ook niet wat de gemeenteraad wil. 
.

Volgens de motie is de groene gordel rondom het Sloegebied essentieel voor de kwaliteit van de leefomgeving. De locatie Assenburgweg maakt onderdeel uit van de groene gordel.

 

En het duurt tientallen jaren voor een groene buffer volwassen is. Daarom moeten we zuinig zijn op wat reeds gerealiseerd is. Temeer omdat door allerlei ontwikkelingen de druk op de omgeving van de dorpen alleen maar zal toenemen.

 

 

het gebied, dat in het rapport Juust als voorkeurslocatie voor Central Gate is aangewezen - in de Borsselepolder
het gebied, dat in het rapport Juust als voorkeurslocatie voor Central Gate is aangewezen - in de Borsselepolder

 

Het oorspronkelijke plan van North Sea Port had als locatie Sloepoort, in de groene omgeving van ’s-‑Heerenhoek. Naar aanleiding van deze motie ontstond de discussie in de raad of het betekent dat de keuze weer valt op locatie Sloepoort. Dat hoeft geenszins het geval te zijn. 

 

De bewonersgroep Leefomgeving en de dorpsraad zijn zeer verheugd met de uitspraak van de gemeenteraad. Het is een erkenning van het belang van de groene buffer rond het Sloegebied. Het Borsselse standpunt is dat een grootschalige parkeerplaats niet thuishoort in de groene omgeving van één van de dorpen. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0