· 

Nieuw bestuur dorpsraad Borssele gekozen

Op 20 maart j.l. is een nieuw bestuur van de dorpsraad Borssele gekozen. Hiervoor was een bijzondere algemene vergadering nodig. Er was een hoge opkomst vanuit het dorp. Twaalf dorpsbewoners hadden zich als kandidaat aangemeld. Daarvan zijn er 9 gekozen; dat is volgens de statuten het maximaal aantal bestuursleden van de dorpsraad.

Zowel de opkomst van de bewoners als het aantal kandidaten zijn een teken van de betrokkenheid bij alle ontwikkelingen in en om het dorp.

 

Dit zijn de nieuwe bestuursleden:

  • Willem-Jan Joosse
  • Martie Karelse
  • Jan Bijvoets
  • Hans Sinke
  • Hans van Eijzeren
  • Barbara de Vries
  • Cor van Eijzeren
  • Cees de Jong
  • Petra Smit

De notulen van de bijzondere dorpsvergadering van 20 maart zijn hier te downloaden.

Op 29 maart komt de dorpsraad voor het eerst bijeen, in een besloten bijeenkomst. Dan zullen voorzitter, secretaris en penningmeester onderling worden bepaald.

N.B.

Commentaren m.b.t. de kerncentrale zijn verplaatst naar een ander nieuwsartikel.