Energietransitie / wind op zee heeft grote impact op  (leef)omgeving dorp Borssele

In het kader van de energietransitie worden op zee grootschalige windparken gebouwd. Om de electriciteit van wind op zee binnen Nederland te distribueren is nieuwe infrastructuur nodig. Borssele wordt een knooppunt van de duurzame energievoorziening. De gevolgen waren de afgelopen 5 jaar al merkbaar.

Ontwikkelingen afgelopen 5 jaar

Hieronder is in beeld gebracht hoe de energietransitie nu al duidelijk gevolgen heeft voor ons landschap en leefomgeving.

Omstreeks 2018 is het hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg drastisch uitgebreid.

De extra geluidsbelasting aan de rand van het dorp (Catalijneweg) is duidelijk merkbaar.

 

De kabel van het windpark voor de kust bij Borssele is aan land gebracht en aangesloten op het hoogspanningsstation. De werkzaamheden hebben lang geduurd en (ook 's-nachts) voor overlast gezorgd. Ook in de toekomst zijn onderhouds-werkzaamheden nodig i.v.m. de instabiliteit van de bodem van de Westerschelde.

 

De aanleg van de 380 kV hoogspanningslijn nadert zijn voltooiing. De hoogspanningslijn loopt voor een deel door het natuurgebied van Groenproject 't Sloe. Daardoor moest natuur tijdelijk of permanent verdwijnen.

 

Tijdens de ontwerpfase van de hoogspanningslijn heeft de dorpsraad alles in het werk gesteld om zoveel mogelijk van de groene omgeving intact te laten. Voorkomen is in ieder geval dat de bosrand langs de Ossenweg gekapt moest worden voor een tijdelijke hoogspanningslijn.

Ontwikkelingen de komende 10 jaar

De energietransitie gaat in volle vaart door. Besloten is dat ook een volgend windmolenpark, IJmuiden Ver Alpha, via Borssele op het electriciteitsnet zal worden aangesloten. Lees verder over ontwikkelingen de komende 10 jaar ....

 

Terug