Central Gate, parkeerplaats voor 400 vrachtauto's

Heikel punt tijdens de workshops is het plan van North Sea Ports om een parkeerplaats voor 400 vrachtauto’s te realiseren. In het rapport worden verschillende locaties genoemd, waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt.

Impressie van hoe Central Gate eruit zou kunnen zien
Impressie van hoe Central Gate eruit zou kunnen zien

Locatie Sloepoort

In het oorspronkelijke plan voor Central Gate is enkele jaren geleden gekozen voor de locatie Sloepoort. De bevolking en de dorpsraad van 's-Heerenhoek verzet zich fel tegen deze locatie.

Locatie Assenburgweg

De locatie Assenburgweg ligt aan de rand van Borssele. Het gebied is ongeveer 5 jaar geleden aangelegd als onderdeel van Groenproject 't Sloe (onderdeel eerdere compensatie). Het ontwikkelt zich inmiddels als een prachtig natuurgebied.

Deze locatie aan de Assenburgweg (nabij de hondentraining) is één van de alternatieven voor de locatie van Central Gate
Deze locatie aan de Assenburgweg (nabij de hondentraining) is één van de alternatieven voor de locatie van Central Gate

De dorpsraad Borssele heeft geen voorkeur voor de locatie uitgesproken, maar geen Central Gate in de Borsselse polder!

Locatie binnen Sloegebied

Een ander alternatief voor de locatie van Central Gate is binnen het industriegebied. Door ter plaatse de zonnepanelen omhoog te brengen, ontstaat een overdekte parkeerplaats binnen het industriegebied.

Volgens North Sea Port, de opdrachtgever voor Central Gate, is deze locatie ongewenst, omdat het 'een belemmering zou vormen voor de duurzame ontwikkeling van het Sloegebied'.

In het rapport wordt vanuit bewoners gevraagd om onafhankelijk te laten onderzoeken of de duurzame ontwikkeling inderdaad wordt belemmerd.

Hierover zal dus nog een beslissing moeten worden genomen in het vervolgtraject. Lees verder voor het vervolgtraject ....

 

Terug ....