Werkgroep Winkel

 

Zie ook de nieuwsartikelen categorie Werkgroep Winkel

 

Er is inmiddels een projectplan opgesteld voor de doorstart van de buurtsuper per 1 juli.

Het projectplan  is hier te downloaden.

 

Wilt u als bewoner van Borssele de buurtsuper steunen en/of u als vrijwilliger opgeven, meld u dan hier aan .

Wilt u als bedrijf in de omgeving van Borssele de buurtsuper steunen, dan kunt u dat hier aangeven.

 

Doorstart van de buurtsuper per 1 juli

De werkgroep Winkel is vanuit de Dorpsraad van Borssele actief vanwege de aangekondigde sluiting van de Buurtsuper Jan Krijger

per 1 juli 2023.

De werkgroep winkel heeft als doel het behouden van een buurtsuper in het dorp. Hiervoor zijn we met diverse partijen in overleg, waaronder Spar. Ook is het mogelijk een gezamenlijke dorpswinkel te ontwikkelen (coöperatie vorm). Ook die mogelijkheden worden onderzocht. Tevens onderzoekt de werkgroep de mogelijkheden het pand aan de Wielingenstraat te behouden voor zowel de winkelfunctie als eventueel appartementen. 

 

Geef je op om de doorstart te steunen

Het plan is om per 1 juli a.s. een doorstart te maken in de vorm van een coöperatie. Daarvoor hebben we de betrokkenheid en inzet van de dorpsbewoners nodig.

Alleen samen kunnen we de leefbaarheid in de vorm van voorzieningen op ons dorp behouden! Elke steun is welkom, financieel of door middel van vrijwilligerswerk

 

 

Geef je hier op als je de coöperatie wil ondersteunen. 

 

Op de dorpsvergadering van 20 maart j.l. is door de werkgroep informatie verstrekt. Om de steun vanuit het dorp te meten is een online enquête uitgezet onder de dorspbewoners. De enquête kon worden ingevuld vanaf 25 maart tot en met 1 april 2023.

 

De uitslag van de enquête vindt u hier.

 

We hopen u regelmatig over dit dossier te informeren!

 

Nuttige informatie / links