Verduurzamen van je woning, waarom en hoe?

 

De klimaatverandering stelt ons voor een enorme uitdaging. Wereldwijd zullen we anders moeten omgaan met energie en grondstoffen. Er worden plannen gemaakt, internationaal en nationaal. Maar ook als burgers kunnen en moeten we ons steentje bijdragen. B.v. door onze woning te verduurzamen.

 

Als we onze woning willen verduurzamen, hoe pakken we dat aan? Hoeveel gaat dat kosten en wat levert het op aan besparingen? De werkgroep BEN2030 Duurzaam ondersteunt het initiatief van Platform Energiek Zeeland om woningeigenaren te helpen. Platform Energiek Zeeland heeft z.g. woningambassadeurs opgeleid, die geheel vrijblijvend samen met de bewoner een plan voor verduurzaming van de woning opstellen. 

Handige websites

Als je onafhankelijk advies wilt krijgen over verduurzaming van de woning kun je terecht op de website van Energiek Zeeland:

https://energiekzeeland.nl/waar-begin-je-met-het-verduurzamen-van-je-huis/.

 

Voor subsidiemogelijkheden en financiering tegen lage rente kun je hier terecht:

https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck

https://www.energiebespaarlening.nl/zeeland/

 

Een simpele manier om snel energie te besparen is om de water temperatuur van de CV op 60 i.p.v 80 graden te zetten, zie:

https://zetmop60.nl/