Klimaatadaptatie & biodiversiteit

Ons klimaat verandert en ook in Borssele zijn de gevolgen hiervan merkbaar. Het weer is extremer; het is droger, warmer en soms ineens heel erg nat. Wij zullen ons dorp zodanig moeten herinrichten dat deze extremen in de toekomst beter opgevangen kunnen worden. De gemeente hebben wij hier onlangs over kunnen adviseren. In het kort: we willen natuurwaardes vergoten; bij openbare buitenruimtes, groenstroken, akkerranden en recreatiegebieden. Meer begroeiing zodat het water makkelijker weg kan stromen, de warmte minder blijft hangen en het aantrekkelijk wonen blijft. Wij hechten belang aan extra zorg voor de biodiversiteit in en rond ons dorp. Zo zijn in de dorpsbossen meer verschillende soorten planten en bomen gewenst. Dat groene karakter is belangrijk voor ons dorp als tegenwicht aan de industrialisatie om ons heen, en allerlei dieren profiteren daar van. Met de komst van windpark Borssele 1+2  staat de natuur in onze directe omgeving opnieuw onder druk.

We kunnen als bewoners ook zelf ons steentje bijdragen: hoe meer regentonnen, waterputten, vijvers, gras, beplanting en groene daken, hoe kleiner de kans op wateroverlast. Wij helpen jullie graag op weg, houd deze website in de gaten of neem contact met ons op voor meer informatie.