Energietransitie

Hoe maken wij de omschakeling naar hernieuwbare energie? En hoe krijgen we het verbruik en de opwekking van energie in balans? Wij moeten spaarzamer omgaan met onze huidige energiebronnen en nieuwe energiebronnen voor ons dorp ontwikkelen om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit is een grote ambitie, maar wil ons dat lukken in 2030? Dan zullen we nu in beweging moeten komen. Wij zetten in op groene energie en zien tevens kansen om met de restwarmte van onze buren, de industrie, onze woningen in de toekomst te verwarmen. Het gebruik van restwarmte voor woningaanbod staat echter nog in de kinderschoenen. Samen met de ZMf onderzoeken we de mogelijkheden voor ons dorp.

Aan de andere kant helpen wij u op weg bij het beter isoleren van uw woning. Dat is niet alleen duurzaam, maar op langere termijn ook financieel gunstig. Onze insteek is: laat de energietransitie voor iedereen winst zijn.