Werkgroep BEN2030 Duurzaam

 

De werkgroep BEN2030 wil het dorp Borssele helpen verduurzamen. Onze werkgroep is nieuw en is ontstaan tijdens de dorpsbijeenkomst B2030 van de gemeente Borsele (juni 2019). De gemeente daagde ons uit te dromen over Borssele in 2030. Dat leverde mooie vergezichten op. Komend jaar verdiepen wij ons in het thema duurzaamheid. We willen verschillende activiteiten organiseren voor ons dorp en werken aan een plan van aanpak om ons dorp energieneutraal te maken. 

Onze plannen zijn voortgekomen uit de ideeën die door onze dorpsgenoten tijdens de dorpsbijeenkomsten zijn aangedragen. Met veel enthousiasme hebben wij de handschoen opgepakt. Niet alle acties zullen (direct) door ons zelf uitgevoerd worden. Soms nemen we het initiatief, andere keer steunen we initiatieven van anderen. We willen dan ook zo veel mogelijk samenwerken; met de dorpsraad en dorpsbewoners zelf, Gemeente Borsele, Provincie Zeeland, andere werkgroepen van B2030, bedrijven, lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties als ZMf (Zeeuwse Milieu Federatie) en Zeeuwind. 

BEN2030 bestaat uit: Barbara de Vries, Imke Elstak, Leen Boone, Jan Faasse en Jan Bijvoets. Wij vertellen u graag meer over de onderwerpen waarmee wij aan de slag gaan. De veelvoud aan suggesties en ideeën van B2030 hebben wij ondergebracht in drie grote thema’s:

RRE-regeling

Wil je graag advies over verduurzaming van de woning? Lees verder ...

 

Lijkt het je leuk om ook mee te denken, werken en wroeten? Of heb je nog goede ideeën, suggesties of netwerken? Schroom niet en neem contact met ons op via BEN2030@borsseledorp.nl