Vrouwenvereniging 'Bidt en werkt' van de Ger. Gem.

Contactadres: Oostsingel 3, tel: 0113-352432

Sportvereniging Borssele

Gymnastiek, Total body fit, bootcamp, pilates.

Organisatie van de jaarmarkt Borssele en avond4daagse.

Website: www.svborssele.nl

Contact: info@svborssele.nl

Interkerkelijk Regio koor 'Jubilate Deo'

Contactadres: Wilhelminastraat 27, Oudelande, tel: 0113-548520

Ouderensociëteit Borssele

Contactadres: , tel: 06-27025398

Zaterdagvoetbalvereniging V.V. Borssele

Contactadres: Middenlaan 4, 4901 PR, tel: 06-18175073

Website: www.vvborssele.nl

Contact: info@vvborssele.nl

Stichting Pinkeltje. Knutselclub en kindervakantiedagen.

Contactadres: Kaaiweg 18, tel: 0113-351945

Gemengd koor 'Ethan' en Jeugdkoor 'David'

Contactadres: mw. T.J. de Bree, annetdebree@gmail.com

Zorgsaam Borssele, vrijwillige hulp door en voor dorpsgenoten.

Contact: Gea Nieuwenhuijse, 06-21656642

zorgsaamborssele@gmail.com

Vrijwillige  thuiszorg NPV. Ondersteuning mantelzorg.

Kaaiweg 13, tel: 0113-603667, b.g.g. 0113-351700

Speeltuin Kindervreugd

speeltuinborssele@gmail.com

Op facebook: https://www.facebook.com/speeltuin.borssele.

Oranjevereniging Juliana

Voorzitter Andries van Liere, tel: 06-16864673

email: andriesvanliere@yahoo.co.uk

Dorpshuis Vijverzicht (Horeca / beheer)

Plein 3

website: dorpshuisvijverzicht.nl

email: frank@dorpshuisvijverzicht.nl

Stichting Vijverzicht

email: stichtingvijverzicht@gmail.com

financieel: penningmeestervijverzicht@gmail.com

Elke stap telt. Wandelen elke dinsdagavond vanaf 19 uur. Aanmelden via telefoon 06 13165015.
Lees meer ....