Omgeving

Omgeving · 23. maart 2021
Ooievaarsnest geplaatst door Natuurmonumenten op verzoek van dorpsraad.

Omgeving · 10. juli 2019
Gisteren een geslaagde opruimactie gehouden aan de Kaloot. Mede dank zij het prima weer, gemoedelijke sfeer en de prima catering.

Omgeving · 17. juni 2019
Wil je zonnepanelen plaatsen, maar heb je zelf geen geschikt dak? Het postcoderoos project maakt het mogelijk om van alle voordelen te profiteren door de panelen op andermans dak te plaatsen.

Omgeving · 08. mei 2019
Tipgever Fleur van der Laan houdt van de zee en de rivieren, en woont daarom sinds anderhalf jaar bij de dijk bij Borssele. Een fantastisch mooie plek. Maar het plastic dat er rondzwerft, krijgt ze maar niet opgeruimd. En ze komt erachter dat geen enkele instantie er verantwoordelijk voor is. ‘In de winterperiode kan ik wel twaalf vuilniszakken per keer meenemen.’

Omgeving · 24. april 2019
Het trekken van de eerste kabel ten behoeve van het windmolenpark op zee is succesvol verlopen. Doorgang vanuit dorp Borssele naar strand mogelijk begin juni weer vrij.

Omgeving · 25. maart 2019
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied IJmuiden Ver in de Noordzee naar het vasteland. De hoogspanningsstations Borssele, Rilland en Geertruidenberg zijn mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land.

Omgeving · 15. maart 2019
Een strook bos langs de Ossenweg zal moeten wijken voor de aanleg van een tijdelijke hoogspanningsverbinding. Het alternatief, een verbinding over akkerland, bleek niet haalbaar, ondanks inspanningen van de Gemeente

Omgeving · 04. maart 2019
Langs de Weelhoekweg en op de hoek van de Weelweg en Ossenweg zijn populieren geplant. Als de bomen volgroeid zijn vormen zij een groene buffer tussen het dorp en de industrie van Vlissingen-Oost.