Verder onderzoek naar locatie 2e hoogspanningsstation
Leefomgeving Borssele · 14. december 2022
Omdat het huidige hoogspannings-station ‘vol’ is, na aanlanding van het windpark IJmuiden-Ver Alpha, is een nieuwe locatie voor een 2e hoogspannings-station noodzakelijk.

Twee nieuwe kerncentrales bij Borssele?
Leefomgeving Borssele · 14. december 2022
De regering heeft een (voorlopig) besluit genomen dat er 2 nieuwe kerncentrales gebouwd worden bij Borssele. Wat gaat dit betekenen voor de omgeving van Borssele?

Leefomgeving Borssele · 14. december 2022
In de loop van 2024 zal TenneT starten met de bouw van een converterstation aan de Belgieweg (binnen het Sloegebied). Punt van zorg is de geluidsoverlast als gevolg van het heien van 3000 heipalen.

Leefomgeving Borssele · 01. december 2022
Rapport wijst locatie Assenburgweg, nabij Borssele, aan als voorkeurslocatie.

Energiemarkt Borssele goed bezocht en hoge respons op enquête energie besparing
Duurzaam/biodiversiteit · 03. november 2022
Op 1 november j.l. is in het dorpshuis een energiemarkt gehouden. Bedrijven op gebied van energiebesparing gaven advies over verduurzaming van de woning. Voorafgaand aan de energiemarkt is een enquête gehouden onder de inwoners van Borssele. Bekijk de resultaten.

Nieuwsbrief energietransitie gemeente Borsele
Duurzaam/biodiversiteit · 23. oktober 2022
De energietransitie is in volle gang. In de nieuwsbrief meer informatie over de energiemarkt in dorpshuis Vijverzicht op 1 nov. a.s en andere activiteiten in de gemeente Borsele en in het dorp Borssele

Gemeente Borsele nodigt inwoners uit voor een gesprek over mogelijke nieuwe kerncentrales
Leefomgeving Borssele · 04. oktober 2022
Op 14 en 15 oktober aanstaande nodigt de gemeente Borsele inwoners van ‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, Borssele en Lewedorp uit om mee te praten over de eventuele realisatie van twee nieuwe kerncentrales. Middels ‘Nazomergesprekken’ gaan burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate langs de vier genoemde dorpen om met inwoners het gesprek aan te gaan.

Informatiemarkt duurzaam wonen 1 november a.s.
Duurzaam/biodiversiteit · 31. augustus 2022
In samenwerking met de werkgroep BEN2030 Duurzaam organiseert de gemeente Borsele een informatieavond duurzaam wonen op 1 november a.s. in Dorpshuis Vijverzicht.

Bijzondere 4 mei herdenking
Dorpsraad Borssele ..d · 08. mei 2022
Tegen de achtergrond van een oorlog, die zich op ruim 2000 km hiervandaan afspeelt, was het een heel bijzondere 4 mei herdenking

Hoe Leen en Aukje hun woning verduurzaamd hebben
Duurzaam/biodiversiteit · 15. april 2022
Al sinds 1990 zijn Leen en Aukje bezig met verduurzaming van hun woning met bouwjaar 1949. Inmiddels verbruiken zij jaarlijks nog maar zo'n 300 m3 gas.