Vervolgtraject

Het eindrapport m.b.t. het compensatieplan bevat slechts aanbevelingen. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Over het vervolg van het compensatieplan heeft men besloten dat twee hoofdzaken parallel zullen worden opgepakt:

  1. Het formuleren van een opdracht aan een onafhankelijke gebiedsregisseur voor uitwerking van het compensatieplan en de borging die in het rapport is voorgesteld
  2. Het komen tot een voorstel voor besluitvorming over Central gate, voorbereid in interactie met de omgeving.

Het eerste voorstel wordt getrokken door de Gemeente Borsele, het tweede door North Sea Port. De projecten zullen onderdeel moeten uitmaken / rekening moeten houden met het uiteindelijke compensatieplan.

 

Terug ....