Het onderdeel Leefomgeving/Compensatieplan van deze website is bedoeld om op begrijpelijke wijze uitleg te geven van de omgevingsproblematiek van Borssele. Beschreven wordt het in 2021 uitgebrachte rapport m.b.t. het compensatieplan en de inbreng van de dorpsraad Borssele hierin.