Compensatieplan Borsele

De ontwikkelingen vanuit de energietransitie en de industrie zijn onontkoombaar. Het gaat zeker zijn stempel drukken op ons landschap en onze leefomgeving. Maar met goede begeleidende maatregelen kan de kwaliteit van de leefomgeving behouden worden. Dat is het uitgangspunt van het compensatieplan, waar in 2021 aan gewerkt is.

 

Vanaf maart tot en met september zijn "stakeholders" bijeen geweest: TenneT (beheerder van het hoogspanningsnet), North Sea Ports, Ministerie van EZ en Klimaat, Provincie Zeeland, Gemeente Borsele, Natuurmonumenten en de dorpsraden van de 4 dorpen rond het industriegebied (Nieuwdorp, Lewedorp, ’s-Heerenhoek en Borssele).

 

Onder leiding van Fon ten Thij als procesbeheerder hebben een aantal workshops plaatsgevonden en uiteindelijk heeft dit geleid tot een eindrapport met aanbevelingen. Dit rapport is uitgebracht op 6 oktober 2021 en is hier te downloaden.

 

Hoofdpunten uit het rapport:

Een nieuwe aanpak bij de ontwikkeling van plannen

Kenmerk van een nieuwe aanpak: projectoverstijgend, vroegtijdig betrekken van bewoners van de omgeving, betere waarborgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Lees verder over een andere aanpak t.a.v. de compensatie ....

 

Voorstellen voor de groene compensatie

Vooral voor de dorpen ’s-Heerenhoek en Borssele is het belangrijk dat er een groene zone rond het industriegebied in stand wordt gehouden als buffer tussen het industriegebied en de woonomgeving. Deze groene zone wordt de Sloerand genoemd. Lees verder over de groene compensatie ....

 

Locatie voor Central Gate (parkeerplaats voor 400 vrachtauto’s)

Heikel punt tijdens de workshops is het plan van North Sea Ports om een parkeerplaats voor 400 vrachtauto’s te realiseren. In het rapport worden verschillende locaties genoemd, waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt. Lees verder over Central Gate ....

 

Terug