Central Gate, parkeerplaats voor 400 vrachtauto's

Heikel punt tijdens de workshops is het plan van North Sea Ports om een parkeerplaats voor 400 vrachtauto’s te realiseren. In het eindrapport Compensatieplan worden verschillende locaties genoemd, waarover partijen geen overeenstemming hebben bereikt.

Locatie Sloepoort

In het oorspronkelijke plan voor Central Gate is enkele jaren geleden gekozen voor de locatie Sloepoort. De bevolking en de dorpsraad van 's-Heerenhoek verzet zich fel tegen deze locatie.

Locatie Assenburgweg

De locatie Assenburgweg ligt aan de rand van Borssele. Het gebied is ongeveer 5 jaar geleden aangelegd als onderdeel van Groenproject 't Sloe (onderdeel eerdere compensatie). Het ontwikkelt zich inmiddels als een prachtig natuurgebied.

Deze locatie aan de Assenburgweg (nabij de hondentraining) is één van de alternatieven voor de locatie van Central Gate
Deze locatie aan de Assenburgweg (nabij de hondentraining) is één van de alternatieven voor de locatie van Central Gate

De dorpsraad Borssele heeft geen voorkeur voor de locatie uitgesproken, maar geen Central Gate in de Borsselse polder!

Locatie binnen Sloegebied

Het rapport vermeldt een alternatief voor de locatie van Central Gate binnen het industriegebied. Dit alternatief is aangedragen door bewoners van Borssele. Door ter plaatse de zonnepanelen omhoog te brengen, ontstaat een overdekte parkeerplaats binnen het industriegebied. Gevraagd wordt om een onafhankelijk onderzoek naar dit alternatief.

Volgens North Sea Port, de opdrachtgever voor Central Gate, is deze locatie ongewenst, omdat het een belemmering zou vormen voor de duurzame ontwikkeling van het Sloegebied'.

 

De Dorpsraad Borssele neemt geen standpunt in over nut en noodzaak van een Central Gate en de plaats waar deze moet worden gesitueerd, maar accepteert niet een Central Gate binnen de grenzen van de Borssele Polder.

 

Besluitvorming moet nog volgen. Lees verder voor het vervolgtraject ....

 

Terug ....