Het laatste nieuws over de problematiek van de omgeving van Borssele vind je hier:

https://www.borsseledorp.nl/nieuws/leefomgeving-compensatieplan/

Leefomgeving Borssele

Bouw windparken op zee heeft grote impact op onze (leef)omgeving

In het kader van de energietransitie worden op zee grootschalige windparken gebouwd. Om de electriciteit van wind op zee binnen Nederland te distribueren is nieuwe infrastructuur nodig. Borssele wordt een knooppunt van de duurzame energievoorziening. De gevolgen waren de afgelopen 5 jaar al merkbaar.

Lees verder over ontwikkelingen afgelopen 5 jaar ....

 

En de ontwikkelingen gaan door en zullen het landschap rond Borssele gaan bepalen. Het windpark IJmuiden Ver Alpha wordt voorbereid, wordt ook in Borssele aangesloten op het electriciteitsnet. 

Lees verder over ontwikkelingen de komende 10 jaar .....

Compensatieplan Borsele

De ontwikkelingen vanuit de energietransitie en de industrie zijn onontkoombaar. Het gaat zeker zijn stempel drukken op ons landschap en onze leefomgeving. Maar met goede begeleidende maatregelen kan de kwaliteit van de leefomgeving behouden worden. Dat is het uitgangspunt van het compensatieplan, waar in 2021 aan gewerkt is. 

Lees verder over het compensatieplan ....

Andere aanpak bij de ontwikkeling van projecten

Vanuit het compensatieplan wordt een andere aanpak t.a.v. de compensatie aanbevolen.

De kenmerken zijn: projectoverstijgend, toekomstgericht, wettelijke en bovenwettelijke compensatie , omgevingsfonds en onafhankelijke gebiedsbeheerder. Lees verder over de andere aanpak ....

Groencompensatie: Voorstellen voor de Sloerand

Het compensatieplan is gericht op het overgangsgebied tussen de industriële en landelijke omgeving en  op het zorgen voor een groene gordel als afscherming hiertussen. 

Lees verder over groencompensatie ....

Vervolgtraject

Er is op 6 oktober een eindrapport met aanbevelingen uitgebracht. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Lees verder over het vervolgtraject ....