· 

5 juli a.s.: Kom naar inloopavond over nieuw Hoogspanningsstation nabij Borssele

We hebben allemaal de uitnodiging ontvangen voor de inloopavond op 5 juli a.s. tussen 19 en 21 uur in dorpshuis Vijverzicht. Bedoeling is om bewoners informatie te geven over de plannen voor de bouw van een nieuw hoogspanningsstation. Het is onderdeel van de plannen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Er moet een keuze gemaakt worden tussen 3 locaties, waarvan 2 locaties binnen het Sloegebied en één locatie in de borsselse polder, het akkerland tussen de Kaaiweg en de Jurjaneweg.

Om een beeld te geven hoe het kan gaan worden: dit is het bestaande hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg
Om een beeld te geven hoe het kan gaan worden: dit is het bestaande hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg

Gevolgen voor de omgeving

Als gekozen wordt voor de locatie in de Borsselse polder, dan zal dit een aantasting zijn van het groene karakter van onze omgeving. Voordeel voor TenneT (beheerder hoogspanningsnet) is dat het station gemakkelijk kan worden aangesloten op de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn, die er vlak langs loopt. Mogelijk leidt het ook tot extra geluid (laagfrequent bromtoon).

Keuze voor een van de andere alternatieven (binnen het Sloegebied) betekent dat er extra bovengrondse kabeltracé's moeten worden aangelegd naar de 380 kV hoogspanningslijn.

Optie 3: locatie in de Borsselse polder, gelegen tussen de kaaiweg en de jurjaneweg
Optie 3: locatie in de Borsselse polder, gelegen tussen de kaaiweg en de jurjaneweg
Optie 3, één van de mogelijke locaties voor een nieuw hoogspanningsstation
Optie 3, één van de mogelijke locaties voor een nieuw hoogspanningsstation

De dorpsraad zal zich inzetten voor de beste keuze voor het dorp Borssele. Maar het is zeker goed als ook bewoners laten blijken dat zij een goede keuze belangrijk vinden. Daarom: stel je op de hoogte van de plannen. Ook al kom je maar even langs, de betrokkenheid van de dorpsbewoners ondersteunt de inspanningen van de dorpsraad.

Op 7 juli heeft de dorpsraad overleg met TenneT en andere partijen over de plannen. We houden jullie op de hoogte van ontwikkelingen.

Ideeën, suggesties, opmerkingen?

De dorpsraad is benieuwd naar uw mening. Hieronder kun je reageren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0