Dorpsraadvergadering 29 februari 2024

 Let op: de oorspronkelijke datum van de vergadering is verplaatst van 26 naar 29 februari a.s.

 

Aanvang: 19.30 uur,

Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

 

      1.

Opening en vaststellen agenda

 

Mededelingen:  

·         BTK actie Sloerand Juni

·         Zomeravond concert 25 juni

·         Uitnodiging vanuit Bewonersgroep

·         Uitnodiging voor verenigingen

·         Uitnodiging Trafo

·         Aanmelding kandidaat DR

 

19.30

 

  

      2.

Verslag en actielijst 15-01 2024

 

19.50

      3.

Ingekomen stukken:

·         Ontsluitingsweg Borssele (brieven)

 

20.00

 4.    

 Grootschalige Energietransitie

·         Ammoniak opslag (Zienswijze)

 

 

20.15

 

     5.

 

 

 

Projecten:

·         Herverdeling Projecten

·         Maatschappelijk Project: Lief en Leed straten

·         Evenementen: Slag om de Schelde

·         Herdenkingen: 4 Mei

·         Samenwerking en overleg:

       Bijeenkomst bedrijven Sloe-gebied

       SDB

 

20.30

 

 

 

 

 

     6.

Voorbereiding Jaarvergadering:

·         Jaarverslag Secretaris

·         Jaarverslag  Penningmeester                                                                                                                                

21.00

 

 

 

     7.

 

Aanvragen windmolenfonds:

·          Aanvraag windmolenfonds jaarmarkt 2024

·         Oranje Stichting

·         Koningsdag

 

21.40

     8.

Rondvraag

21.45