Dorpsraadvergadering 28 juni 2023

 

Aanvang: 19.30 uur,

Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

Agenda

 

Wordt doorgaans ongeveer 1 week tevoren vastgesteld. 

 

Notulen vorige vergaderingen

Zodra de notulen zijn goedgekeurd, worden zij hieronder als download beschikbaar gesteld: