Dorpsraadvergadering 20 september 2023

 

Aanvang: 19.30 uur,

Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden bij secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

Agenda  

 

1.            1.

Opening en vaststellen agenda

·         Mededelingen

 

19.30

 

  

     2.

Verslag en actielijst 30-08 2023

 

19.35

     3.

Ingekomen stukken:

·         -Omroep Zeeland

·         -Brief Fractie SGP/Christenunie

 

·         -Reactie B&W

 

 

19.45

    4.

 

Terugkoppeling Hinkley Point

 

 

20.00

     5.

Projecten:

·         Sloedorpen (Cluster-West)

·         Samenwerkende dorpsraden

·         Borselse Voorwaardengroep

·         Dorpsvisie

·         AED (opstarten nieuwe cursus/herhalingslessen)

·         Repair Café

·         Bewonersgroep

·         Winkel

20.30

 

 

 

 

 

     6.

Communicatie social media 

(lean Jurian)                                                                          

 

21.00

     7.

 Taakverdeling projecten Barbara           

                                         

21.30

     8.

 

 

Brainstormen Compensatie 3 okt

 

21.45

 

     9.

Kwartaalvergadering 25 okt

22.00

  

 

 

10.

Rondvraag

22.15