Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.
In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, (ouderen)zorg, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Het bestuur is in maart 2020 tot stand gekomen. De definitieve benoeming van de bestuursleden door de jaarvergadering moet nog plaatsvinden. Door de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk een jaarvergadering te houden. Tot de jaarvergadering is er sprake van een voorlopig bestuur.

  

De dorpsraad heeft onderling een taakverdeling afgesproken. Ieder dorpsraadslid heeft een aantal aandachtsgebieden in zijn / haar portefeuille. Hieronder de leden van de voorlopige dorpsraad: 

 

Pieter Hazelager, voorzitter

email: phazelager@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Advies inzake gemeentelijk beleid
 • Cultuur / cultureel erfgoed
 • Herdenkingen

Martie Karelse, secretaris

email: martiekarelse@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Zorg en ouderen

 


Jan Bijvoets, penningmeester

email: jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Duurzaamheid / biodiversiteit
 • Kwaliteit van de leefomgeving

Leo Hübner, bestuurslid

email: lhubner@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Mobiliteit en verkeer
 • Evenementen

Arjan Mieras, bestuurslid

email: amieras@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Wonen / huisvesting

 • Toerisme / recreatie

 • Ruimtelijke ordening / kwaliteit leefomgeving


Roger Wouts, bestuurslid

email: r.wouts@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

 • Dorpshuis

 • Jeugd en jongeren

 • Evenementen


Ook voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via emailadres dorpsraadborssele@live.nl of info@dorpsraadborssele.nl.