Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.
In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, (ouderen)zorg, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Het bestuur is in maart 2020 tot stand gekomen. De definitieve benoeming van de bestuursleden door de jaarvergadering moet nog plaatsvinden. Door de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk een jaarvergadering te houden. Tot de jaarvergadering is er sprake van een voorlopig bestuur.

  

De dorpsraad heeft onderling een taakverdeling afgesproken. Ieder dorpsraadslid heeft een aantal aandachtsgebieden in zijn / haar portefeuille. Hieronder de leden van de voorlopige dorpsraad:

 

 

 

Pieter Hazelager

 

 

 

 

Martie Karelse

 

 

 

Jan Bijvoets

 

 

 

 

Leo Hübner

 

 

 

Roger Wouts

 

 

 

Arjan Mieras

 

 

 

phazelager@dorpsraadborssele.nl 

 

 

 

 

martiekarelse@dorpsraadborssele.nl

 

 

 

jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

 

 

 

 

lhubner@dorpsraadborssele.nl

 

 

 

r.wouts@dorpsraadborssele.nl

 

 

 

amieras@dorpsraadborssele.nl

 

 

Voorzitter 

 

- Advies inzake gemeentelijk beleid
- Cultuur / cultureel erfgoed

- Herdenkingen

Secretaris

 

- Zorg en ouderen

 

Penningmeester

 

- Duurzaamheid / biodiversiteit
- Kwaliteit van de leefomgeving

 

- Openbare ruimte

- Evenementen

 

 

- Dorpshuis

- Jeugd en jongeren

- Evenementen

 

Wonen / huisvesting

Toerisme / recreatie

Ruimtelijke ordening / kwaliteit leefomgeving


Ook voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via emailadres dorpsraadborssele@live.nl of info@dorpsraadborssele.nl.