Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.
In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

Leden van de dorpsraad:

  • Vacature - voorzitter
  • Jan Bijvoets - secretaris (interim)
  • Jan Bijvoets - penningmeester
  • Diverse vacatures!
  • Pieter Hazelager, formateur van nieuw bestuur

Het bestuur bestaat dus op dit moment formeel slechts uit 1 persoon en is naarstig op zoek naar versterking. Op dit moment wordt gewerkt aan de vorming van een nieuw dorpsraadbestuur

 

Voelt u zich betrokken bij het gebeuren in het dorp en wilt u uw bijdrage leveren? Kom dan een keer vrijblijvend langs op een van de bijeenkomsten van de dorpsraad. Voor de vergaderdata, zie Agenda.

Als Inwoner van het dorp Borssele bent u altijd als gast welkom op de bijeenkomsten van de dorpsraad en uw inbreng is zeer welkom. Liefst tevoren aanmelden op ons emailadres, dorpsraadborssele@live.nl of info@dorpsraadborssele.nl.

 

Ook voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via ons emailadres.