Agenda dorpsraadvergadering 22 november 2022

 

Aanvang: 19.30 uur,

Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

Agenda wordt vastgesteld ongeveer een week vóór aanvang van de vergadering

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden via secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

Agenda dorpsraadsvergadering 22-11-2022

Aanvang: 19.30 uur, Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

 

1.      

Opening en mededelingen:

·         Voortgang bewonersonderzoek HZ (cadeau voor deelnemers)

·         Presentatie locaties Central Gate 9-11-2022

·         Komend TenneT overleg Hoogspanningstation 28-11

·         Bijeenkomst B&W met dorpsraden 8-11

·         Overleg 4 dorpsraden 31-10

·         Participatienota, bijeenkomst 6-12-2022

 

19.30 uur

 

 

 

 

2.      

Verslag en actielijst 18-10-2022

 

19.45 uur

     3.

Ingekomen stukken

 

 

 

19.55 uur

     4.

Aanvraag sponsoring Zorgsaam Borssele

·        Zie ingekomen stukken

 

20.10 uur

     5.

IJmuiden-Ver / Converterstation

·         Informatie- / inloopbijeenkomst 16-11

 

20.25 uur

     6.

Jaarwisseling ‘22 / ‘23

20.40 uur

 

·         Zie ook actielijst

 

 

     7.

Kopij Plakkebord december ‘22

 

21.00 uur

     8.

Rondvraag

 

21.20 uur