Agenda dorpsraadvergadering 21 december 2022

 

Aanvang: 19.30 uur,

Dorpshuis Vijverzicht plein 3

 

Agenda wordt definitief vastgesteld ongeveer een week vóór aanvang van de vergadering

 

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden via secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

 

1.      

Opening en mededelingen:

·        Bezoek Minister Klimaat en Energie Rob Jetten aan Borssele. Brief Rob Jetten aan Tweede Kamer

·         Opzet Repair Café (Ellie Buijs)

·         Evaluatie overleg B&W Participatienota

·         Gezamenlijk bezoek Dorpsraden aan COVRA

·         Overleg R. Sterk Koningsboom / 4 mei 2023

 

19.30 uur

 

2.      

Verslag en actielijst 22-11-2022

 

19.45 uur

3.      

Ingekomen stukken

·         Gewijzigde vaste pagina dorpsraad in Plakkebord

·         Aankondiging vragenlijst bewoners gemeente Borsele, verzoek separaat resultaat bewoners Borssele

·         Subsidie dorpsraden 2023

·         Gezamenlijk bezoek dorpsraden aan Covra

·         Participatievergoeding windturbine Zeewind

·         Compensatie mindere inkomens gemeente

·         Dhr. H. Koole Verzoek inzage ingekomen stukken Dorpsraad 22 november

·         Flyeren ‘Borsele in de kern……

 

19.55 uur

4.      

Resultaten bewonersonderzoek HZ

·         Verslag overleg studenten HZ Nexus 15 december 2023

 

20.10 uur

5.      

Vacatures bestuur

·          (Interim) invulling functies secretaris en penningmeester

·         Overdracht van taken

 

20.35 uur

6.      

Jaarwisseling ‘22 / ‘23

21.00 uur

 

·         Zie ook actielijst

 

 

7.      

Cluster dorpsraden Borsele – West

·        Gezamenlijk overleg dorpsraden Nieuwdorp, Lewedorp,   ‘s‑Heerenhoek, 9 januari 2023 te Nieuwdorp

 

21.10 uur

8. 

 

9. 

Mediabeleid

 

Rondvraag

21.20 uur

 

21.35 uur