Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.

In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, (ouderen)zorg, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

  

 

De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad:

  • Donderdag 18 oktober 2022, 19.30 uur
  • Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden via secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

 


Samenstelling dorpsraad

De dorpsraad heeft onderling een taakverdeling afgesproken. Ieder dorpsraadslid heeft een aantal aandachtsgebieden in zijn / haar portefeuille. Hieronder de leden van de dorpsraad: 

 

Pieter Hazelager, voorzitter

email: phazelager@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Economische zaken / bedrijven.

·         Contacten derde(n), statutair

·         Communicatie, publiciteit (alg)

·         Monumenten

·         Herdenkingen

·         Werkgelegenheid

·         Cultuur

 

Martie Karelse, secretaris

email: martiekarelse@dorpsraadborssele.nl

            secretariaat@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Vertegenwoordiging van dorpsraad naar Derden

·         Zorg en ouderen


Jan Bijvoets, penningmeester

email: jan.bijvoets@dorpsraadborssele.nl

            penningmeester@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Duurzaamheid

·         Milieu

·         biodiversiteit

 

Leo Hübner, bestuurslid

email: lhubner@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Verkeer en vervoer

·         Evenementen

·         Openbare ruimte

·         Groenvoorziening

·         Dorpshuis


Arjan Mieras, bestuurslid

email: amieras@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Kwaliteit leefomgeving

·         Ruimtelijke ordening

·         Recreatie en toerisme

·         Dorpsinrichting

Jaap Francke, bestuurslid

email: jaapfrancke@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Kwaliteit leefomgeving

·         Openbare ruimte

·         Groenvoorziening

·         Duurzaamheid

·         Milieu

 


Ellie Buijs, adspirant bestuurslid

email: elliebuijs@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Agrarische belangen

·         Openbare Orde en Veiligheid

·         Sociale zaken

·         Onderwijs

·         Dorpsinrichting 

Sjaco Poleij, adspirant bestuurslid

email: sjacopoleij@dorpsraadborssele.nl

 Portefeuilles

·         Evenementen

·         Verkeer en vervoer

·         Openbare ruimte 


Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via emailadres secretariaat@dorpsraadborssele.nl