Dorpsraad Borssele

De dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Borssele.

In de dorpsraad komen zaken aan de orde als verkeersveiligheid, leefomgeving, lokale evenementen, (ouderen)zorg, etc.

De dorpsraad vergadert 10 maal per jaar; daarnaast wordt jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waarin het gevoerde beleid en de plannen voor de toekomst worden toegelicht en besproken.

 

De statuten van de dorpsraad kunt nu hier downloaden.

  

 

De eerstvolgende vergadering van de dorpsraad:

  • Donderdag 21 dec. 2022, 19.30 uur
  • Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3
  • Agenda vindt u hier

Inwoners van het dorp Borssele mogen de vergadering bijwonen en hun ideeën inbrengen. Liefst wel tevoren aanmelden via secretariaat@dorpsraadborssele.nl (om praktische redenen).

 

 


Samenstelling dorpsraad

De dorpsraad heeft onderling een taakverdeling afgesproken. Ieder dorpsraadslid heeft een aantal aandachtsgebieden in zijn / haar portefeuille. Hieronder de leden van de dorpsraad: 

 

Pieter Hazelager, voorzitter

email: phazelager@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Economische zaken / bedrijven.

·         Contacten derde(n), statutair

·         Communicatie, publiciteit (alg)

·         Monumenten

·         Herdenkingen

·         Werkgelegenheid

·         Cultuur 

Vacature, secretaris

email: secretariaat@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·        


Arjan Mieras, penningmeester

email: amieras@dorpsraadborssele.nl

            penningmeester@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Kwaliteit leefomgeving

·         Ruimtelijke ordening

·         Recreatie en toerisme

·         Dorpsinrichting

Leo Hübner, bestuurslid

email: lhubner@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Verkeer en vervoer

·         Evenementen

·         Openbare ruimte

·         Groenvoorziening

·         DorpshuisEllie Buijs, bestuurslid

email: elliebuijs@dorpsraadborssele.nl

Portefeuilles

·         Agrarische belangen

·         Openbare Orde en Veiligheid

·         Sociale zaken

·         Onderwijs

·         Dorpsinrichting 

Sjaco Poleij, adspirant bestuurslid

email: sjacopoleij@dorpsraadborssele.nl

 


Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact opnemen via emailadres secretariaat@dorpsraadborssele.nl