Rapport aanbevelingen compensatieplan Borsele

 

In de jaarvergadering van de dorpsraad van 30 september is reeds verteld dat in samenwerking met diverse partijen wordt gewerkt aan een compensatieplan voor Borsele. Doel van het compensatieplan is om de kwaliteit van onze leefomgeving in stand te houden.

 

Betrokken partijen waren de rijksoverheid (ministerie van EZ & klimaat), provincie Zeeland, gemeente Borsele, TenneT (beheerder hoogspanningsnet), North Sea Port, Natuurmonumenten en de dorpsraden van de dorpen rondom het Sloegebied (’s-Heerenhoek, Nieuwdorp, Lewedorp en Borssele).

 

Op 6 oktober is een rapport met aanbevelingen uitgebracht. Hierin wordt beschreven welke ontwikkelingen ons te wachten staan als gevolg van de energietransitie en als gevolg van ontwikkelingen in het industriegebied het Sloe. Deze ontwikkelingen zullen hun impact hebben op de omgeving van de dorpen.

 

Heikel punt is het plan van North Sea Port om een parkeerplaats voor 400 vrachtauto’s te realiseren. De locatie van deze parkeerplaats is onderwerp van discussie. In het rapport worden 3 mogelijke locaties genoemd.

 

Een van de aanbevelingen is het voltooien van de “groene buffer” tussen industriegebied en dorpen. Voorts worden aanbevelingen gedaan om compensatie te waarborgen door het aanstellen van een onafhankelijke gebiedsbeheerder.

 

De aanbevelingen moeten verder worden uitgewerkt; dat zou komend voorjaar moeten gaan gebeuren.