Stichting Energiek Zeeland

Teneinde een impuls te geven aan de verduurzaming van het particuliere woningbezit in Zeeland is in 2018 door Zeeuwind de Stichting Energiek Zeeland opgericht. Het initiatief vindt zijn basis in het Zeeuws Energie Akkoord uit 2017. De Stichting ontwikkelt en beheert een sociaal en digitaal platform (www.energiekzeeland.nl) dat particuliere woningeigenaren daadwerkelijk moet aanzetten tot verduurzaming van de woning.

Zou jij je steentje hieraan bij willen dragen, geef je dan op als vrijwillige woningambassadeur.

 

Werkzaamheden woningambassadeur

De vrijwilliger zet zich in voor de volgende taken:

  1. Het inplannen van afspraken met woningeigenaren in de regio van de vrijwilliger;
  2. Het op bezoek gaan bij de woningeigenaar voor een adviesgesprek betreffende de mogelijkheden voor het verduurzamen van de woning van de woningeigenaar;
  3. Het samen met de woningeigenaar bespreken en opstellen van een definitief woningadviesplan voor de woningeigenaar op basis van de wensen en feiten;
  4. Het begeleiden van de woningeigenaren naar een definitief woningadviesplan, waarmee de eigenaar zelf het realisatietraject kan starten.
  5. Het vrijwilligerswerk wordt onbetaald verricht.

 

Tijdsbesteding

De vrijwilliger is bereid zich voor (gemiddeld) 4 uur per week in te zetten voor Energiek Zeeland met de intentie dit voor minimaal een jaar te doen. Er wordt een vrijwilligersovereenkomst gesloten voor minimaal een jaar.
 
Stichting Energiek Zeeland hanteert een proefperiode om van beide kanten te zien hoe de samenwerking bevalt. De proefperiode bevat de volgende onderdelen: opleiding van de vrijwilliger tot woningambassadeur en een pilot waarbij de vrijwilliger meeloopt met een professionele adviseur of reeds werkzame woningambassadeur. Aan het eind van de proefperiode wordt een evaluatief gesprek gehouden. 

 

 

Opleiding, begeleiding en informatie

De vrijwilliger neemt verplicht deel aan de opleiding tot woningambassadeur. Voordat de vrijwilliger begint met de werkzaamheden dient deze succesvol te zijn afgerond. Deze opleiding zal (minimaal) vier avonden innemen en zal door de Stichting Energiek Zeeland tijdig gecommuniceerd worden. In het vervolgtraject zal de vrijwilliger deelnemen aan verdiepende kennissessies in samenwerking met de realisatiepartners. De vrijwilliger zal o.a. worden begeleid via het adviseursportaal op het web portal van Energiek Zeeland. Voor de professionele begeleiding en coördinatie schakelt Stichting Energiek Zeeland Marsaki in. Via deze instantie kan de vrijwilliger verdiepende informatie aanvragen, mocht dit nodig zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

 

Faciliteiten

Stichting Energiek Zeeland zal de vrijwilliger voorzien in faciliteiten benodigd voor de uitvoering van het adviestraject. Hieronder vallen: het gebruik van een tablet, een laser afstandsmeter, een rolmaat.

 

Reiskosten- en onkostenvergoeding

Stichting Energiek Zeeland vergoedt de door de vrijwilliger werkelijk gemaakte reiskosten ter waarde van: openbaar vervoer 2e klas of autokilometers voor € 0,19 per km.

 

 

Verzekeringen

Stichting Energiek Zeeland heeft voor alle vrijwilligers een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

 

 

Aanmelden

Aanmelden kan via info@energiekzeeland.nl.