· 

Dorpsraad houdt op jaarmarkt enquête geluidsoverlast

We hebben een geslaagde jaarmarkt 2024 achter de rug. Ook de dorpsraad was aanwezig in een kraam, die gedeeld werd met de buurtsuper.

Vanwege alle ontwikkelingen in de omgeving van het dorp bestaat de zorg, dat de geluidsbelasting gaat toenemen. Daarom will de dorpsraad graag een beeld krijgen, hoeveel overlast de dorpsbewoners nu al ervaren in ons dorp.

Aan het eind van de dag hadden 63 inwoners uit Borssele (en 4 uit andere dorpen) de enquête ingevuld. 

 

 

 

Ook als mensen geen overlast ervaren, hebben we uitdrukkelijk gevraagd om het formulier in te vullen en bijna iedereen die onze kraam bezocht, was ook wel bereid om mee te doen.

Enquête geluidsoverlast wordt online voortgezet

Hoe meer mensen uit Borssele meedoen, des te beter beeld krijgen we. De resultaten zijn nuttig bij het overleg met gemeente, TenneT en andere instanties. Dus als je niet op de jaarmarkt bent geweest of niet langs de kraam van de dorpsraad, dan vragen wij je (als inwoner van Borssele) om de enquête alsnog online in te vullen. Het kost slechts 5 minuten van je tijd.

Klik hier voor de online enquête geluidsoverlast.

Nul-meting geluid door TenneT

In verband met de bouw van een converterstation en een tweede hoogspanningsstation laat TenneT geluidsmetingen verrichten van het huidige geluidsnivo, een z.g. nul-meting. Daarmee kan later bepaald worden of de geluidsbelasting na de bouw is toegenomen.

Op onderstaande kaart is met rode punten aangegeven, op welke locaties TenneT de geluidsmeting wil plaatsen.

De dorpsraad wil nog 2 extra meetpunten in het dorp (in groen aangegeven). 

Op de jaarmarkt konden inwoners aangeven waar zij zelf nog een extra meetpunt wenselijk vinden (in blauw aangegeven).

We zullen deze input meenemen in het overleg met TenneT.

Reactie schrijven

Commentaren: 0